คลินดามัยซิน

คลินดามัยซิน

คลินดามัยซิน (Clindamycin) เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย มักใช้รักษาสิวอักเสบ ผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อในข้อต่อกระดูก ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก ช่องท้อง หรือรักษาแบคทีเรียในช่องคลอด เป็นต้น อาจใช้เป็นยารักษาเพียงอย่างเดียว ใช้ควบคู่กับยาปฏิชีวนะตัวอื่น หรือใช้เมื่อใช้ยาตัวอื่นแล้วไม่ได้ผล

Woman scratching her back isolated

เกี่ยวกับคลินดามัยซิน

กลุ่มยา ยาปฏิชีวนะ  
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่หาซื้อได้เอง
สรรพคุณ ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน ยาทา และยาฉีด

คำเตือนของการใช้ยาคลินดามัยซิน

 • ก่อนใช้ยาต้องแจ้งแพทย์เกี่ยวกับประวัติการแพ้ยาและประวัติการป่วย
 • ก่อนใช้ยาต้องแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่และการรักษาที่ได้รับในปัจจุบัน
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่กำลังวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • ใช้ยาตามปริมาณที่แพทย์สั่ง ไม่หยุดใช้ยากะทันหัน
 • การใช้คลินดามัยซินอาจส่งผลข้างเคียงได้ เช่น เวียนหัว ปวดหัว มีผดผื่น ความดันโลหิตลดต่ำลง คลื่นไส้อาเจียน หลอดเลือดอักเสบ หรือท้องร่วง

ปริมาณการใช้ยาคลินดามัยซิน

ยารับประทาน

 • ผู้ใหญ่ ปริมาณ 150-450 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป ปริมาณ 10-30 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง

ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อและเส้นเลือด

 • ผู้ใหญ่ ปริมาณ 300-600 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง
 • เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป ปริมาณ 25-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง
 • เด็กอายุน้อยกว่า 1 เดือน และมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2 กิโลกรัม ปริมาณ 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 8-12 ชั่วโมง

ยาในรูปสารระเหย

 • ผู้ใหญ่และวัยรุ่น ใช้ทาหรือหยด วันละ 2 ครั้ง 

เจลและโฟม (มีคลินดามัยซินเป็นส่วนผสม 1%)

 • บริเวณที่ต้องการรักษา วันละ 1 ครั้ง สำหรับเจลและโฟม

การใช้ยาคลินดามัยซิน

ผู้ป่วยควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ โดยการใช้ยาแบบรับประทานโดยรับประทานยานี้ขณะท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร หรือ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร ทุก 6-8 ชั่วโมง หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สามารถรับประทานได้ทันที แต่หากใกล้ถึงกำหนดรอบต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยารอบถัดไป

ผู้ป่วยไม่ควรใช้ยาเกินปริมาณที่แพทย์กำหนด รวมทั้งไม่ควรหยุดใช้ยาด้วยตนเองหากยังไม่ครบที่แพทย์กำหนด เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการดื้อเชื้อแบคทีเรียต่อไป และเชื้ออาจพัฒนาจนต้านยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาได้

สำหรับผู้หญิงให้นมบุตร หากใช้ยาแล้วเกิดอาการแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการท้องร่วง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ หรือถ่ายเป็นเลือด ควรหยุดใช้ยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาคลินดามัยซิน

หลังใช้คลินดามัยซิน ผู้ป่วยอาจเกิดอาการจากการแพ้ยา เช่น ผื่นขึ้น หายใจติดขัด หน้าบวม หรืออาจเกิดผลข้างเคียงจากตัวยาได้ ควรหยุดใช้ยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีหากพบตัวอย่างอาการเหล่านี้

 • ท้องไส้ปั่นป่วน ท้องร่วง ถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือเป็นเลือด
 • รู้สึกขมปาก
 • รู้สึกเวียนหัว มึนงง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เป็นดีซ่าน
 • ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
 • มีไข้ เจ็บคอ แสบตา