กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด ดีจริงหรือ ?

กระแสการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าลำไส้ของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมีความสามารถในการย่อยโปรตีนบางชนิดในอาหารประเภทต่าง ๆ ได้ต่างกัน การกินอาหารให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเองจึงอาจช่วยลดน้ำหนักและส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้ แต่หลักการดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ ผู้ที่ต้องการทดลองกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

1651 กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด Resized

ทำไมต้องกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด ?

ในทางการแพทย์แบ่งกรุ๊ปเลือดออกเป็น 4 กลุ่มหลักที่จำแนกจากแอนติเจนซึ่งเป็นโปรตีนบนผิวเม็ดเลือดแดง ได้แก่ กรุ๊ปเลือดเอ บี เอบี และโอ โดยเลือดกรุ๊ปเอจะมีแอนติเจนเอ เลือดกรุ๊ปบีจะมีแอนติเจนบี เลือดกรุ๊ปเอบีจะมีทั้งแอนติเจนเอและบี ส่วนเลือดที่ไม่พบแอนติเจนชนิดใด ๆ คือ เลือดกรุ๊ปโอ ซึ่งกรุ๊ปเลือดของแต่ละคนจะถูกกำหนดโดยสารพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

หลักการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมาจากแนวคิดที่ว่า กลุ่มคนแต่ละกรุ๊ปเลือดนั้นสามารถย่อยเลกทิน (Lectins) ในอาหารแต่ละชนิดได้มากน้อยแตกต่างกันไป โดยเลกทินเป็นโปรตีนที่พบได้ในอาหารทั่วไป มีคุณสมบัติในการจับตัวกับโมเลกุลของน้ำตาลและทำให้เซลล์เกาะกลุ่มรวมกัน ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าโปรตีนชนิดนี้ส่งผลเสียต่อร่างกาย เพราะทำให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารลดลง อีกทั้งเลกทินในอาหารบางชนิดอาจส่งผลให้เม็ดเลือดแดงของคนบางกรุ๊ปเลือดเกิดการจับกลุ่มกัน จึงจัดเป็นสารอาหารที่ควรระมัดระวังในการบริโภค ดังนั้น บางคนจึงเชื่อว่าการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดอาจช่วยให้ได้รับเลกทินชนิดที่เหมาะสมกับตัวเอง และช่วยให้ลำไส้สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดสามารถยืนยันได้ว่ากรุ๊ปเลือดและการกินอาหารแต่ละชนิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน แต่มีความเป็นไปได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวเป็นประจำจะมีแนวโน้มเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้น เมื่อระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจทำให้น้ำหนักตัวลดลงตามมาด้วย แต่ผู้บริโภคไม่ควรเลือกกินอาหารเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น แต่จำเป็นต้องกินอาหารหลัก5 หมู่ให้ครบถ้วน ร่วมกับการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายมากที่สุด

ข้อควรระวังในการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด

แม้ยังไม่มีงานวิจัยใดสามารถยืนยันได้ว่าการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่หลักการดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค โดยผู้ที่ต้องการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดควรบริโภคอาหารอย่างหลากหลายและกินให้ได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่าง ๆ อย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือภาวะความดันโลหิตสูงที่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท ควรกินอาหารตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจปฏิบัติตามหลักการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด เพราะอาหารบางชนิดอาจทำให้อาการป่วยรุนแรงขึ้นได้