ถามแพทย์

 • เป็นไปได้ไหมที่กรุ๊ปเลือดเราไม่เหมือนพ่อกับแม่

 •  เดลล ฯ.
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือหนูอยากจะถามสักหน่อยน่ะค่ะ คือ กรุ๊ปเลือดพ่อo แม่b น้องสาวo แต่ทำไมหนู โอ Rh-Neg ล่ะคะ อันนี้คือหนูสงสัยมากอะค่ะ ตรวจตั้ง3-5ครั้ง ก็ยัง โอ Rh-Negเหมือนเดิมเลยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณหมอพอจะทราบมั้ยคะ?

  สวัสดีครับ คุณ เดลล ฯ

  คนเราสามารถมีหมู่เลือดต่างจากคุณพ่อคุณแม่ได้ครับ  เพราะจริงๆหมู่เลือดก็คือการจำแนกลักษณะผิวเม็ดเลือดแดงชนิดหนึ่ง โดยที่ผิวแบบหนึ่งเรียก A อีกแบบหนึ่งเรียก B ในขณะที่ O หมายถึง "ไม่มีทั้งแบบ A และ B" หรือก็คือเป็นเม็ดเลือดแดงกลมเกลี้ยงๆ คล้ายตัวโอครับ   ส่วนหมู่ Rh ก็เช่นกัน Rh + แปลว่า "มีลักษณะ Rh" และ Rh - ก็แปลว่า "ไม่มีลักษณะ Rh" ครับ

  โดยสิ่งที่กำหนดลักษณะเหล่านี้ขึ้นอยู่กับรหัสพันธุกรรม หรือ DNA ที่จัดเป็นชุดที่เรียกว่า โครโมโซม จำนวน 23 คู่ (46 แท่ง) ครึ่งหนึ่งจากพ่อ อีกครึ่งจากแม่ ซึ่งรหัสกำหนดหมู่ ABO จะอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 9  ส่วนของ Rh จะอยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 1 ครับ

  ในกรณีของคุณพ่อคุณแม่ของคุณเดลล  ผมจะขอเขียนสัญลักษณ์ให้เห็นครับว่า คุณพ่อที่มีกลุ่มเลือดโอปกติ (Rh+) จะมีลักษณะพันธุกรรม OO, Rh+Rh- คือมีแต่โออย่างเดียว และการมี Rh+ บนโครโมโซมบนแท่งเดียวก็ทำให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะดังกล่าวได้แล้วครับ  ส่วนคุณแม่ก็จะมี ลักษณะพันธุกรรม BO, Rh+Rh-  นั่นคือ มีบีผสมกับโอ แต่โอเป็นเพียงผิวเกลี้ยงไม่มีอะไร พอถูกกำหนดให้มีผิวแบบบี ก็จะเป็นหมู่บีครับ (หลักฐานคือ ทั้งคุณเดลล และ น้องสาวต่างก็มีหมู่โอ)

  อย่างที่กล่าวมา คุณพ่อก็สามารถ ส่งต่อ O, Rh+ หรือ O, Rh- คือลูกจะได้โอได้อย่างเดียว แต่อาจมี Rh+ หรือ Rh- ร่วมก็ได้ครับ  

  ในขณะที่คุณแม่ก็จะส่งต่อ B, Rh+ หรือ B, Rh-  หรือ O, Rh+ หรือ O, Rh-  นั่นคือส่งต่อ B หรือ O ร่วมกับ Rh+ หรือ Rh- ร่วมก็ได้ครับ  

  ทีนี้ กรณีของคุณเดลลก็คือ ได้โอจากทั้งคุณพ่อ และคุณ แม่  ร่วมกับ ได้ Rh- จากทั้งคุณพ่อ และคุณ แม่  จึงมีรหัสเป็น OO, Rh-Rh-  ซึ่งแม้โอกาสจะน้อยเพียง 25% (เทียบกับโอกาส Rh+ 75%)  ก็ยังถือเป็นไปได้ครับ

  สรุปคือ บุตรสามารถมีหมู่เลือดต่างจากคุณพ่อคุณแม่ได้ครับ  และสำหรับหมู่ O Rh- แล้ว ถือเป็นหมู่ที่หายากมาก  หากต้องรับเลือด ก็ต้องได้จาก หมู่ O Rh- โดยกันเท่านั้น จึงจะเข้ากันได้ครับ