Reslizumab (เรสลิซูแมบ)

Reslizumab (เรสลิซูแมบ)

Reslizumab (เรสลิซูแมบ) เป็นยาในกลุ่มยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ (Monoclonal Antibody) ออกฤทธิ์ช่วยลดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่อาจทำให้เกิดอาการของโรคหืด นำมาใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเพื่อบรรเทาและควบคุมอาการจากโรคหืดรุนแรงในผู้ใหญ่ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1738 Reslizumab rs

ยา Reslizumab มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Reslizumab

กลุ่มยา ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคหืด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด

คำเตือนในการใช้ยา Reslizumab

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนหากกำลังใช้ยาสเตียรอยด์รักษาโรคหืด หรือมีประวัติติดเชื้อปรสิต เช่น พยาธิตัวกลม หรือพยาธิตัวตืด เป็นต้น
 • แพทย์อาจต้องตรวจระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล (Eosinophil) ก่อนเริ่มใช้ยา Reslizumab กับผู้ป่วย
 • มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ใช้ยาแล้วเกิดโรคมะเร็ง แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้เป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร เพราะยังไม่ปรากฏชัดว่ายาจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังให้นมบุตร เพราะยังไม่ปรากฏชัดว่ายาจะซึมผ่านสู่น้ำนมมารดาและเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่

ปริมาณการใช้ยา Reslizumab

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

โรคหืด

ผู้ใหญ่ ฉีดยาปริมาณ 3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยให้ยาหยดเข้าหลอดเลือดดำเป็นระยะเวลาประมาณ 20-50 นาที ทุก 4 สัปดาห์

การใช้ยา Reslizumab

 • Reslizumab เป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และในระหว่างที่ใช้ยาจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอ โดยก่อนเริ่มใช้ยาอาจต้องตรวจทางห้องปฏิบัติเพื่อวัดระดับเม็ดเลือดบางชนิดด้วย
 • ระหว่างที่ฉีดยา ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแพ้ยา โดยให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันทีหากมีอาการคลื่นไส้ คัน ริมฝีปากบวม และหายใจผิดปกติ ซึ่งแพทย์รือพยาบาลจะเฝ้าดูอาการหลังฉีดยา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ยา
 • กรณีที่โรคหืดกำเริบ ให้ใช้ยาพ่นเท่านั้น เพราะยา Reslizumab ไม่สามารถรักษาอาการของโรคหืดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้
 • ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาสเตียรอยด์ห้ามหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน หากจำเป็นต้องหยุดใช้ยาต้องค่อย ๆ หยุดยาและปรึกษาแพทย์ก่อน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Reslizumab

การใช้ยา Reslizumab อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น ปวดกล้ามเนื้อ และเจ็บคอ เป็นต้น แต่หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือมีอาการแพ้ยา ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม คอบวม ลิ้นบวม และริมฝีปากบวม เป็นต้น
 • คลื่นไส้
 • คัน มีผื่นขึ้น
 • แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด หายใจผิดปกติ
 • วิงเวียน หมดสติ

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน