Lysine (ไลซีน)

Lysine (ไลซีน)

Lysine (ไลซีน) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโปรตีน นำมาใช้เป็นยาทางเลือกสำหรับรักษาแผลจากโรคเริม เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Lysine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

1653 Lysine resized

เกี่ยวกับยา Lysine

กลุ่มยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ยาทางเลือกสำหรับรักษาแผลจากโรคเริม และใช้เสริมกรดอะมิโนในร่างกาย
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

 

คำเตือนในการใช้ยา Lysine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้หากมีประวัติแพ้ยา อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ โดยเฉพาะแคลเซียมและยาที่ใช้รักษาโรคทางเดินอาหาร
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีโรคประจำตัวหรือมีภาวะใด ๆ โดยเฉพาะโรคกระดูกพรุน โรคไต และภาวะแพ้โปรตีนไลซีนูริก (Lysinuric Protein Intolerance) ในเด็ก
 • ห้ามให้เด็กใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้หรือสมุนไพรใด ๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • ระหว่างที่ใช้ Lysine ให้ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่แพทย์แนะนำ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ เพราะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่

ปริมาณการใช้ยา Lysine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

เสริมกรดอะมิโน

ผู้ใหญ่ รับประทานปริมาณ 500-1,000 มิลลิกรัม/วัน

รักษาแผลจากโรคเริม

ผู้ใหญ่

สำหรับรักษาอาการ ให้รับประทานยาปริมาณ 3,000-9,000 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานหลายครั้ง

สำหรับป้องกันการเกิดโรคซ้ำ ให้รับประทานยาปริมาณ 500-1,500 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยา Lysine

 • ใช้ยาตามฉลากและตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาในปริมาณมากกว่าที่แพทย์แนะนำหรือมากกว่าที่ฉลากระบุไว้
 • ห้ามใช้ Lysine ในรูปแบบที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ทั้งชนิดเม็ด ชนิดน้ำ หรือชนิดอื่น ๆ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากใช้ Lysine แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
 • หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Lysine

การใช้ยา Lysine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบบ่อยอย่างปวดท้องและท้องเสีย แต่หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือมีอาการแพ้ยาควรรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

 • ลมพิษ
 • หายใจลำบาก
 • หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม หรือคอบวม

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน