Hydrochlorothiazide (ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์)

Hydrochlorothiazide (ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์)

Hydrochlorothiazide (ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์) เป็นยาขับปัสสาวะในกลุ่มไทอะไซด์ (Thiazide Diuretic) ทำให้ร่างกายผลิตปัสสาวะเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยกำจัดเกลือและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ใช้รักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รวมถึงรักษาภาวะคั่งน้ำในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคตับแข็ง โรคไต อาการบวมน้ำจากการใช้ยาสเตียรอยด์หรือยาฮอร์โมนเอสโตรเจน

Hydrochlorothiazide

เกี่ยวกับ Hydrochlorothiazide

กลุ่มยา ยาขับปัสสาวะ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ลดระดับความดันโลหิตและรักษาอาการบวมหรือภาวะคั่งน้ำ
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ด และแคปซูล


คำเตือนในการใช้ยา Hydrochlorothiazide

ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยโรคตับ
 • ผู้ป่วยโรคไต
 • ผู้ป่วยโรคต้อหิน
 • ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 
 • ผู้ป่วยโรคหอบหืด
 • ผู้ป่วยโรคเก๊าท์
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • ผู้ที่มีอาการแพ้ยาในกลุ่มซัลฟาหรือเพนิซิลลิน
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่ตั้งครรภ์ขณะใช้ยา เพราะยาอาจทำให้ทารกเป็นโรคดีซ่านหรือมีปัญหาสุขภาพอื่น ๆ
 • ผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะยาอาจขับออกผ่านทางนมแม่ไปสู่ทารกได้
 • ผู้ที่วางแผนเข้ารับการผ่าตัด ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบล่วงหน้าและอาจจำเป็นต้องหยุดใช้ยาในระยะหนึ่ง
 • ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจทางการแพทย์ เช่น ตรวจการทำงานของต่อมพาราไทรอยด์ เพราะการใช้ยาอาจทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อน
 • ผู้ที่อยู่ในช่วงใช้ยาชนิดอื่น ๆ วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่าง ๆ เพราะอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้อาการวิงเวียนศีรษะแย่ลงกว่าเดิม และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อน หรือการออกกำลังกายที่ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นหรือเสียเหงื่อมากเกินไป และควรปฎิบัติตามคำสั่งแพทย์เกี่ยวกับประเภทและปริมาณของเครื่องดื่มที่ควรดื่มในแต่ละวัน
 • หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ การใช้เครื่องจักร หรือการทำกิจกรรมที่เสี่ยงให้เกิดอันตราย เพราะการใช้ยาอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะและไม่กระปรี้กระเปร่า

ปริมาณการใช้ยา Hydrochlorothiazide

ยา Hydrochlorothiazide จะมีปริมาณการใช้ยาที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้

 • ความดันโลหิตสูง 
  • ผู้ใหญ่ เริ่มต้นรับประทานที่ขนาด 12.5 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 25-50 มิลลิกรัม อาจใช้เป็นยาเดี่ยวหรือรับประทานร่วมกับยาลดความดันโลหิตสูงชนิดอื่น ๆ ก็ได้
  • ผู้สูงอายุ รับประทานขนาด 12.5-25 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน รับประทานขนาด 1-3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
  • เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน-2 ปี รับประทานขนาด 1-2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยให้วันละ 1-2 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
  • เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี รับประทานขนาด 1-2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ภาวะคั่งน้ำ
  • ผู้ใหญ่ รับประทานขนาด 25-100 มิลลิกรัม โดยแบ่งเป็น 1-2 ครั้งต่อวัน หรือแพทย์อาจสั่งให้รับประทานยาวันเว้นวันหรือ 3-5 วันต่อสัปดาห์
  • ผู้สูงอายุ รับประทานขนาด 12.5-25 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน รับประทานขนาด 1-3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
  • เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน-2 ปี รับประทานขนาด 1-2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 37.5 มิลลิกรัมต่อวัน
  • เด็กอายุตั้งแต่ 2-12 ปี รับประทานขนาด 1-2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง หากจำเป็นอาจเพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน

การใช้ยา Hydrochlorothiazide

 • ควรอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป และไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง
 • ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือที่ประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน และความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ
 • หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้ให้รับประทานได้ทันที หากนึกขึ้นได้ใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป
 • ยาอาจช่วยรักษาระดับความดันโลหิตแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาไปตลอดชีวิต และความดันโลหิตสูงอาจไม่แสดงอาการ ดังนั้นหากอยู่ในระหว่างการรักษาควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • แพทย์อาจปรับขนาดยาเพื่อประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย และในระหว่างการใช้ยาผู้ป่วยจำเป็นต้องไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจวัดระดับความดันโลหิตในร่างกาย

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Hydrochlorothiazide

ยา Hydrochlorothiazide อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปในขณะใช้ยาได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ท้องผูก กล้ามเนื้อกระตุก วิงเวียน หรือปวดศีรษะ เป็นต้น และควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หากพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ยา เช่น ผื่นคัน หายใจลำบาก มีอาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
 • วิงเวียนศีรษะ รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
 • เจ็บตา มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น
 • อาการของดีซ่าน เช่น ผิวหรือตาเหลือง
 • ผิวซีด เกิดแผลฟกช้ำได้ง่าย เลือดกำเดาไหล มีเลือดออกทางปาก อวัยวะเพศ หรือทางทวารหนัก
 • หายใจลำบาก หายใจมีเสียงหวีด ไอมีน้ำมูกหรือเสมหะเป็นฟอง เจ็บหน้าอก
 • อาการที่บ่งบอกว่าระดับเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล เช่น ปากแห้ง กระหายน้ำ ง่วงซึม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะน้อย
 • อาการแพ้ที่ผิวหนังอย่างรุนแรง เช่น มีไข้ เจ็บคอ มีอาการบวมที่ใบหน้า หรือลิ้น รู้สึกแสบร้อนที่ดวงตา รู้สึกปวดตามผิวหนังและตามด้วยผื่นแดงหรือม่วงกระจายตามร่างกาย โดยเฉพาะใบหน้าและช่วงบนของลำตัว ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดแผลพุพองและผิวลอก