ถามแพทย์

 • มีความดันโลหิตขึ้นสูง ไม่สามารถถอนฟันได้ จีงไป รพ. ได้ยามากินและบอกให้ลดน้ำหนัก ทำอย่างไรกับอาการปวดฟันที่เป็น

 •  R12345
  สมาชิก

  มีฟันผุและฟันคุดหลายซี่มาก หมอที่คลินิคบอกว่าผุใกล้ถึงโพรงประสาทแล้ว หมอให้ถอนซี่ที่หนักที่สุดออก เลยนัดหมอ พอวันนัด วัดความดันปุ้ป สูงมาก หมอเลยไม่ทำฟันให้ และบอกให้ไปรักษาอาการความดันก่อน เลยไป รพ. รัฐ หมออายุรกรรมก็ให้ยามากินและบอกให้ลดน้ำหนักเอาเพราะอายุยังน้อยแต่เป็นความดัน  แต่อาการปวดฟันมันรอกันไม่ได้ มีวิธีแก้มั้ยคะ หรือควรกินยาบรรเทาไปก่อนในช่วงที่ลดน้ำหนัก

  สวัสดีค่ะ คุณ R12345,

                       หากมีความดันโลหิตขึ้นสูงมาก ทันตแพทย์อาจไม่พิจารณาถอนฟันหรือผ่าฟันคุดให้ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

                       ทั้งนี้ หากได้ไปพบอายุแพทย์ และได้ยาลดความดันโลหิตมาทานแล้ว ก็ให้ทานตามที่แพทย์สั่ง ความดันโลหิตก็จะค่อยๆ ลดลง และสามารถที่จะไปถอนฟันหรือผ่าฟันคุดได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำหนักลดลงค่ะ 

                       สำหรับอาการปวดฟันที่เป็นมากในช่วงนี้ อาจทานยาแก้ปวดบรรเทาไปก่อน เช่น ไอบูโพรเฟน (ibuprofen), ไพรอกซิแคม (piroxicam) เป็นต้น โดยอาจทานคู่กับยาพาราเซตามอล เพื่อช่วยออกฤทธิ์เสริมกันค่ะ และอาจใช้การประคบเย็นบริเวณที่ปวด และบ้วนปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆ พยายามแปรงฟันซี่อื่นๆ ให้สะอาด และใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยค่ะ 

                       ทั้งนี้ การมีอาการปวดฟัน อาจยิ่งกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ ดังนั้น หากได้ทานยาแก้ปวดต่อเนื่องซัก 1-2 วัน แล้วอาการปวดบรรเทาลง ความดันโลหิตสูงก็น่าจะลดลงจนสามารถถอนฟันหรือผ่าฟันคุดได้ค่ะ 

                       แต่หากทำดังกล่าวแล้ว ยังคงมีอาการปวดมากอยู่ ก็อาจปรึกษาอายุรแพทย์หรือทันตแพทย์เพื่อจ่ายยาที่จะช่วยลดความดันแบบรวดเร็วในระยะสั้นในขณะที่จะทำฟัน เช่น ยา Nifedipine (ไนเฟดิปีน) เป็นต้น