Fexofenadine (เฟกโซเฟนาดีน)

Fexofenadine (เฟกโซเฟนาดีน)

Fexofenadine (เฟกโซเฟนาดีน) เป็นยาในกลุ่มยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine) หรือที่เรียกว่ายาแก้แพ้ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารก่ออาการแพ้หรือฮีสตามีนในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น  คัดจมูก จาม คันคอ คันจมูก ตาแดงหรือน้ำตาไหล รวมไปถึงรักษาผื่นลมพิษ ผื่นผิวหนัง และอาการคัน   

Fexofenadine

เกี่ยวกับ Fexofenadine

กลุ่มยา ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamine)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ ยาหาซื้อได้เอง 
สรรพคุณ แก้แพ้ รักษาผื่นผิวหนังและลมพิษ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็ก
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ดและน้ำ

คำเตือนการใช้ยา Fexofenadine

บุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ให้ทราบถึงประวัติการใช้ยาและประวัติทางการแพทย์

 • ตั้งครรภ์ มีแนวโน้มจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • แพ้ยา Fexofenadine หรือส่วนประกอบในอื่น ๆ ในตัวยาทั้งชนิดเม็ดและน้ำ
 • เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคไต หรือมีปัญหาเกี่ยวกับไต
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
 • ใช้ยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) หรือยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เมื่อใช้ร่วมกับยา Fexofenadine
 • ยาอาจทำให้ง่วงซึม ไม่ควรขับรถหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ปริมาณการใช้ยา Fexofenadine

ลมพิษ

 • ผู้ใหญ่
  ยารับประทานปริมาณ 180 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือปริมาณ 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน)  
 • เด็ก
  อายุ 6 เดือน-2 ปี ยารับประทานปริมาณ 15 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
  อายุ 2-11 ปี ยารับประทานปริมาณ 30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
  อายุ 12 ปีขึ้นไป 180 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือปริมาณ 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

จมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้

 • ผู้ใหญ่
  ยารับประทานปริมาณ 180 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือปริมาณ 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 180 มิลลิกรัมต่อวัน)  
 • เด็ก
  อายุ 6 เดือน-2 ปี ยารับประทานปริมาณ 15 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
  อายุ 2-11 ปี ยารับประทานปริมาณ 30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
  อายุ 12 ปีขึ้นไป 180 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือปริมาณ 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

การใช้ยา Fexofenadine

 • ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มากับยา ปิดให้สนิท เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
 • เก็บในอุณหภูมิห้อง 20-25 องศา และไม่ควรเก็บในที่ที่มีความชื้นและร้อน
 • ไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำ
 • ให้ทิ้งยาเมื่อไม่ได้ใช้แล้วหรือหมดอายุ
 • ไม่ควรใช้ยานานหรือเกินปริมาณที่แพทย์กำหนด
 • หากต้องทดสอบการแพ้ผิวหนัง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อน ผู้ใช้อาจต้องหยุดใช้ยาก่อน 2-3 วันก่อนทำการทดสอบ
 • หากกำลังใช้ยาลดกรด ที่มีส่วนประกอบเป็นอลูมิเนียมหรือแมกนีเซียม ควรใช้ก่อนหรือหลังจากใช้ยา Fexofenadine 2-3 ชั่วโมง
 • หากลืมกินยา ควรรีบกินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้จะถึงเวลากินยาครั้งต่อไปแล้ว ให้ข้ามยาที่ลืมกินนั้นไป โดยห้ามเพิ่มปริมาณยาในครั้งต่อไปเด็ดขาด
 • หากกินยาเกินขนาด อาจมีอาการปากแห้ง เวียนศีรษะและง่วงซึม หรือหากปรากฏอาการล้มฟุบและไม่หายใจ ควรไปพบแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Fexofenadine

ผู้ใช้ยา Fexofenadine อาจปรากฏผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ปรากฏผลข้างเคียงใดเลย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายอาจมีอาการทั่วไปจากผลข้างเคียงของยา เช่น ท้องเสีย เวียนศีรษะหรือปวดหัว แต่ควรไปพบแพทย์ทันที หากปรากฏอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดหัว เวียนหัว ไอ อาเจียนหรือท้องเสียรุนแรง
 • เจ็บหนักบริเวณ แขน ขา หรือหลัง
 • ปวดท้องรุนแรงช่วงเป็นประจำเดือน
 • ติดเชื้อหรือมีไข้  
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เจ็บหน้าอก 
 • มีปัญหากับการหายใจ หรือการกลืนหรือเสียงแหบ
 • อาการแพ้ เช่น มีลมพิษ ผื่นผิวหนัง คัน หรือมีอาการบวมบริเวณ ใบหน้า ริมฝีปากและลิ้น