Cefazolin (เซฟาโซลิน)

Cefazolin (เซฟาโซลิน)

Cefazolin (เซฟาโซลิน) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันโรคหรือการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง ข้อต่อ กระดูก เลือด ลิ้นหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินน้ำดี และทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจใช้ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Cefazolin มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

Cefazolin

เกี่ยวกับยา Cefazolin

กลุ่มยา ยาปฏิชีวนะ กลุ่มเซฟาโลสปอริน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด


=คำเตือนในการใช้ยา Cefazolin

 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเสมอ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาคาร์บาพีเนม หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดอื่น ๆ เช่น ยาเซฟอกซิติน ยาเซฟดิเนียร์ ยาเพนิซิลิน
 • แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการแพ้ยาหรือการแพ้สารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังใช้ยาชนิดอื่น ๆ วิตามิน อาหารเสริม หรือยาสมุนไพรใด ๆ
 • ผู้ที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน อาจต้องรับการตรวจเลือดเป็นระยะ หากใช้ยาร่วมกับ Cefazolin
 • ยานี้อาจทำให้ท้องเสียได้ แต่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ท้องเสียโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะอาจทำให้อาการท้องเสียแย่ลงหรือเป็นนานขึ้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบ หากมีประวัติเป็นโรคไต มีอาการชัก หรือเป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคลำไส้อักเสบ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
 • ผู้ที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบุตรก่อนใช้ยา
 • ผู้สูงอายุ ควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง เพราะเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงสูง
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน
 • หากต้องรับการตรวจวินิจฉัยใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ เพราะยาอาจมีผลต่อการทดสอบทางการแพทย์บางชนิด

ปริมาณการใช้ยา Cefazolin

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ระบบทางเดินปัสสาวะติดเชื้อเฉียบพลันชนิดไม่ซับซ้อน
ผู้ใหญ่ ให้ยาปริมาณ 1 กรัม ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 12 กรัม/วัน
เด็กอายุมากกว่า 1 ปี ให้ยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม แบ่งให้ยา 3-4 ครั้ง/วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน

ปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

ผู้ใหญ่ ให้ยาปริมาณ 500 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 12 กรัม/วัน

เด็กอายุมากกว่า 1 ปี ให้ยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม แบ่งให้ยา 3-4 ครั้ง/วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน

การติดเชื้ออื่น ๆ ที่ไวต่อยา Cefazolin

ผู้ใหญ่

อาการระดับไม่รุนแรง ให้ยาปริมาณ 0.25-0.5 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง

อาการระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรง ให้ยาปริมาณ 0.5-1 กรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง

อาการระดับรุนแรงมากหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ยาปริมาณ 1-1.5 กรัม ทุก 6 ชั่วโมง

โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 12 กรัม/วัน

เด็กอายุมากกว่า 1 ปี

ให้ยาปริมาณ 25-50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม แบ่งให้ยา 3-4 ครั้ง/วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที ปริมาณยาสูงสุด 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/วัน

ป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด

ผู้ใหญ่ ให้ยาปริมาณ 1 กรัม 30-60 นาทีก่อนการผ่าตัด ตามด้วยยาปริมาณ 0.5-1 กรัม หากการผ่าตัดมีระยะเวลานาน จากนั้นให้ยาปริมาณ 0.5-1 กรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ไปจนถึง 5 วัน โดยฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ให้ยาเข้าสู่ร่างกายช้า ๆ ประมาณ 3-5 นาที

การใช้ยา Cefazolin

 • ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • รับการฉีดยา Cefazolin ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับยานี้
 • ควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดใช้ยาเร็วเกินไปหรือขาดช่วงไป อาจรักษาโรคไม่หายและอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้
 • หากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Cefazolin

การใช้ยา Cefazolin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อยที่มักไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา และอาการอาจหายไปได้เองเมื่อร่างกายปรับตัวได้แล้ว โดยผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำถึงวิธีการป้องกันและการลดผลข้างเคียงเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม หากการใช้ยา Cefazolin ทำให้เกิดผลข้างเคียงแล้วอาการไม่หายไป หรือมีอาการรุนแรง เช่น คัน มีคราบสีขาวในปาก เบื่ออาหาร แสบร้อนกลางอก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สับสน ง่วงซึม อ่อนเพลีย ร่างกายอ่อนแอ รวมไปถึงมีอาการเจ็บ บวม แดง หรือมีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยา ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา

นอกจากนั้น หากมีผลข้างเคียงที่รุนแรงและเป็นสัญญาณอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • มีอาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ ผื่น คัน บวม แดง มีตุ่มพุพอง ผิวลอก ซึ่งอาจเกิดพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ หายใจเสียงดัง แน่นหน้าอกหรือลำคอ มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ หน้าบวม ปากบวม ริมฝีปากบวม หรือคอบวม
 • ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายโดยมีเลือดปน
 • ปวดท้อง โดยเฉพาะปวดท้องบริเวณด้านขวาบน
 • มีไข้ระหว่างการรักษา หรือมีไข้หลังจากรับการรักษาด้วยยานี้ภายใน 2 เดือน
 • หายใจ กลืนอาหารลำบาก
 • ขาบวม เท้าบวม
 • ปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะมีสีเข้ม
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • เป็นลม
 • เจ็บคอ หนาวสั่น กลับมามีไข้ซ้ำ มีอาการของการติดเชื้อ

ยา Cefazolin อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ อีก ซึ่งหากผู้ป่วยพบความผิดปกติใด ๆ นอกเหนือจากอาการข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์