ถามแพทย์

  • ปอดติดเชื้อ ต้องกินยาฆ่าเชื้อเป็นประจำไหม ยาหมดแล้ว แต่มีนัด 24 ก.ย.

  • คุณหมอค่ะปอดติดเชื้อนี้ต้องกินยาฆ่าเชื้อเป้นประจำมั้ยค่ะ ถ้าให้กินเป้นประจำทุกวันจะได้ไปขอยาโรงบาลใกล้บ้านมากินก่อนค่ะ คือว่ายาฆ่าเชื้อที่คุณหมอให้มากินหมดแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอนัดไปอีก24กันยานู้นค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ อุ้มอิ้ม 'จ๋า,

                           โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ อาจเกิดได้ทั้งจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา หากเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ก็ต้องรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อ โดยหากอาการเป็นมาก ก็ต้องอาศัยการฉีดยาเข้าหลอดเลือด หลังจากนั้น ก็จะเปลี่ยนเป็นยาชนิดรับประทาน หรือหากอาการเป็นไม่รุนแรง อาจให้แต่ยาชนิดรับประทานตั้งแต่เริ่มแรกก็ได้ ซึ่งการจะทานยานานเท่าใด ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อแบคทีเรียและชนิดของยาที่ทาน รวมถึงอาการด้วย ดังนั้น หากได้ทานยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์จ่ายจนครบแล้ว และอาการได้หายแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาต่อค่ะ แต่ควรไปพบแพทย์ตามนัดเดิมในวันที่ 24 ก.ค. เพื่อติดตามอาการด้วยค่ะ แต่หากยังคงมีอาการหลงเหลือ เช่น ยังมีไข้ หรือยังมีไอ มีเสมหะ เหนื่อย เป็นต้น แนะนำควรไปพบแพทย์ก่อนนัด เพื่อพิจารณาทานยาปฏิชีวนะต่อค่ะ