ถามแพทย์

 • หลังจากหายจากโรคปอดอักเสบแล้ว ปอดจะกลับมาเป็นปกติไหม

 •  MiMint K. Kongjaroenwut
  สมาชิก

  อยากทราบว่าหลังจากหายจากโรคปอดอักเสบแล้ว ปอดจะกลับมาเป็นปกติไหมคะ?

  MiMint K. Kongjaroenwut  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ MiMint K. Kongjaroenwut

  ปอดอักเสบหรือติดเชื้อนั้นมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา ซึ่งอาจทำให้มีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย และจะรุนแรงมากในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องร่วมด้วยได้

  หลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับโรค และรักษาตามอาการจนอาการทุเลาแล้ว ส่วนใหญ่ก็มักจะหายขาดได้ คือไม่ใช่ภาวะที่เป็นเรื้อรัง ส่วนปอดจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหรือไม่ ขึ้นกับว่าก่อนหน้านี้นั้นปอดได้ถูกทำลายไปอย่างถาวร จนมีพังผืดเกิดขึ้นหรือเปล่า ขึ้นกับความรุนแรงของโรคตอนที่เป็น ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไร ส่วนใหญ่ปอดก็จะกลับมาคล้ายกับปกติ

  แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเพิ่มเติมอีกครั้ง และควรกลับไปติดตามอาการตามที่แพทย์นัดค่ะ