ถามแพทย์

 • มีปอดติดเชื้อ ได้ยาฆ่าเชื้อมา 7 วัน แต่อาการเหนื่อยหายใจไม่ทันยังมีอยู่ จะหายได้เมื่อไร

 •  Vadee Peenut
  สมาชิก
  สอบถามค่ะเป็นปอดติดเชื้อ ไปรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อมาเป็นเวลา 7 วัน ตอนนี้กลับมาบ้านมาครบ7 วันอาการไอมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีเสลด แต่อาการเหนื่อยหายใจไม่ทันยังมีอยู่อยากทราบว่ากว่า จะเป็นปรกติหายใจไม่เหนื่อยไม่ไอ ต้องใช้เวลานานไหมค่ะ
  Vadee Peenut  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Vadee Peenut

  ภาวะปอดที่มีการติดเชื้อนั้น มักเป็นเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา(กรณีภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ซึ่งอาจทำให้มีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย และจะรุนแรงมากในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องร่วมด้วยได้

  หลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อที่ตรงกับโรคและกินยาจนครบ ร่วมกับมีการรักษาตามอาการจนอาการทุเลาแล้ว ส่วนใหญ่อาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายสนิทได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและความสามารถในการฟื้นตัวของร่างกาย 

  ดังนั้นหลังได้ยาไปแล้วประมาณ 72 ชั่วโมง อาการควรจะค่อยๆดีขึ้น จนไม่เหนื่อย ไม่ไอมากนัก ไข้ควรจะลง หากยังมีอาการเหนื่อยหอบมาก หรือมีไข้สูงหลังได้ยามาแล้ว 72 ชั่วโมง ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำดูอีกครั้งว่ามีโรคอื่นๆซ่อนๆอยู่ หรือควรได้รับยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่