Tryptophan (ทริปโตเฟน)

Tryptophan (ทริปโตเฟน)

Tryptophan (ทริปโตเฟน) เป็นยากรดอะมิโนที่จำเป็นจากธรรมชาติ ซึ่งร่างกายสร้างเองไม่ได้ แต่พบได้ในอาหารโปรตีนสูงและนม ออกฤทธิ์ช่วยให้ผู้ป่วยมีอารมณ์มั่นคงขึ้นด้วยการฟื้นฟูสารเคมีในสมอง นำมาใช้เป็นยาเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่น ๆ รวมทั้งรักษาความผิดปกติทางอารมณ์และกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนด้วย นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1607 Tryptophan Resized

ยา Tryptophan มีข้อห้ามใช้และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Tryptophan

กลุ่มยา ยารักษาโรคซึมเศร้า
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ใช้เป็นยาเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่น ๆ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Tryptophan

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากเป็นโรคตับ โรคไต เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดอยู่ในระดับสูง และกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น หรือเนื้อเยื่ออ่อน (Fibromyalgia)
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากตนหรือคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน มีความผิดปกติในระบบย่อยอาหาร มีการรับประทานอาหารโปรตีนต่ำ หรือเป็นโรคหนังแข็ง
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเมื่อใช้ร่วมกับยานี้ เช่น ยาทรามาดอล ยาแก้ไอที่ประกอบด้วยยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน ยาโซเดียมออกซีเบต ยารักษาโรคซึมเศร้ากลุ่ม MAOI เป็นต้น
 • ห้ามใช้ยา Tryptophan หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Eosinophilia-Myalgia Syndrome
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมที่เพิ่มระดับสารเซโรโทนินได้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้หลีกเลี่ยงการขับรถ การใช้เครื่องจักร หรือการทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัว เพราะยาอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะหรือง่วงซึมได้
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ให้จำกัดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ปริมาณการใช้ยา Tryptophan

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ใช้เป็นยาเสริมการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาชนิดอื่น ๆ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 6 กรัม/วัน

ผู้สูงอายุ อาจมีการปรับลดปริมาณการใช้ยาจากปริมาณปกติที่ใช้ในผู้ใหญ่ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

การใช้ยา Tryptophan

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ผู้ป่วยที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้เวลาที่ต้องใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Tryptophan

การใช้ยา Tryptophan อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อย เช่น วิงเวียน ปวดศีรษะ ง่วงซึม ท้องอืด แสบร้อนกลางอก ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อ่อนแรง ร่างกายระบบต่าง ๆ ขาดการประสานงานกัน มองเห็นไม่ชัด เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

นอกจากนี้ หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Tryptophan ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม และลมพิษ เป็นต้น
 • กลุ่มอาการที่มีเม็ดเลือด Eosinophil ผิดปกติ และมีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบ Eosinophilia–Myalgia Syndrome ซึ่งอาจมีอาการ เช่น เหนื่อยผิดปกติ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง อ่อนแรง ชา แสบ กล้ามเนื้อบวม สั่น หรือกระตุก มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง หายใจลำบาก และหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น