5 อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ควรรู้ก่อนสูบ

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีมากกว่าที่หลายคนคาดคิด เนื่องจากสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เกิดปัญหาในการหายใจ เสี่ยงต่อการติดบุหรี่ ตัวเครื่องอาจเกิดการระเบิด และที่สำคัญ ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียสุขภาพแล้วยังเสี่ยงต่อโทษทางกฎหมายด้วย 

บุหรี่ไฟฟ้า (E-Cigarette) หรือพอด (Vape Pod) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนช่วยระเหยน้ำยา  (E-Liquid หรือ E-Juice) ให้กลายเป็นควันไอน้ำแทนการใช้ไฟเผายาสูบในมวนบุหรี่ธรรมดา โดยในน้ำยามักมีส่วนผสมของสารพิษหลากชนิด เช่น นิโคติน โพรพิลีนไกลคอล กลีเซอรีน สารแต่งกลิ่นและรส สารก่อโรคมะเร็ง ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงสารโลหะหนักอย่างดีบุก ตะกั่ว หรือแคดเมียมด้วย 

5 อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ควรรู้ก่อนสูบ

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง  

ด้วยกลิ่นและรสชาติที่หลากหลายอาจทำให้นักสูบหน้าใหม่และหน้าเก่าหลงลืมไปว่า อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเกิดจากสารเคมีต่าง ๆ ที่อยู่ภายในน้ำยา ซึ่งแทบไม่ต่างจากสารเคมีในบุหรี่ธรรมดาเลย การสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ธรรมดา โดยตัวอย่างอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้ามีดังต่อนี้ 

1. อันตรายจากปัญหาเกี่ยวกับสมอง

สารนิโคตินที่อยู่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาเป็นอันตรายต่อสมองของคนเราในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจากสารนี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของสมอง ทำให้มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือความทรงจำ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองและนำไปสู่การเสพติดได้ในที่สุด  

2. อันตรายจากปัญหาเกี่ยวกับปอด

การสูบควันจากบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้ปอดอักเสบและระคายเคือง ปอดถูกทำลาย หลอดลมตีบแคบ มีแผลเป็นที่ปอด การหายใจผิดปกติอย่างหายใจตื้น และอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคปอดอย่างโรคหอบหืด โรคหลอดลมฝอยอักเสบอุดกั้น (Bronchiolitis Obliterans) หรือที่รู้จักในชื่อโรคปอดป๊อปคอร์น (Popcorn Lung) รวมถึงโรคมะเร็งปอดให้สูงขึ้นด้วย

3. อันตรายจากปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

นักสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจมีปัญหาระดับความดันโลหิตสูง อัตราการเต้นของหัวใจ หรือหลอดเลือดตีบแคบ ซึ่งการสูบในระยะยาวอาจทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจอย่างโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจขาดเลือด

4. อันตรายจากปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ และสุขภาพจิต

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าในด้านเหล่านี้เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากพัฒนาการทางสมองที่แย่ลง โดยสารนิโคตินมีส่วนทำให้สมองส่วนที่ควบคุมความต้องการของตัวเอง (Impulse Control) ผิดปกติ นักสูบจึงอาจมีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์ การมีสมาธิ รวมถึงอาจมีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจตามมา   

5. อันตรายอื่น ๆ จากบุหรี่ไฟฟ้า

นอกเหนือจากผลกระทบทางสุขภาพที่กล่าวมาข้างต้น นักสูบยังอาจเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หรือการบาดเจ็บบริเวณใบหน้า มือ ต้นขา หรือขาหนีบจากการระเบิดของบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วย 

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีกฎหมายที่ห้ามนำเข้า จำหน่าย หรือครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า โดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ 2522 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ซึ่งแต่ละตัวบทจะมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับต่างกันไป 

นักสูบบางคนอาจเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่น่าจะเป็นอันตรายเนื่องด้วยกลิ่นและรสชาติที่ดูเป็นมิตร แต่อันที่จริงนั้นบุหรี่ไฟฟ้าสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา โดยเฉพาะหากสูบในปริมาณมากและต่อเนื่องเป็นประจำ ดังนั้น หากไม่เคยสูบมาก่อนก็ไม่ควรริเริ่มลองสูบ หรือหากสูบเป็นประจำอยู่แล้วก็ควรเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ถาวร  

โดยนักสูบที่ตัดสินใจจะเลิกบุหรี่ควรไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลเพื่อวางแผนการบำบัดหรือเลิกบุหรี่ที่ถูกต้อง หรืออาจขอคำปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ที่เบอร์ 1600