4 วิธีรักษาเหงือกร่น ปัญหาช่องปากที่ไม่ควรมองข้าม

เหงือกร่นเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการเสียวฟันที่พบได้บ่อย อีกทั้งหากไม่ได้รับการดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ ปัญหานี้ยังอาจนำไปสู่ปัญหาทางช่องปากอื่น ๆ ได้ ตั้งแต่ฟันผุไปจนถึงการสูญเสียฟัน ผู้ที่มีปัญหานี้จึงควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาเหงือกร่น

เหงือกร่น หรือภาวะที่เหงือกร่นขึ้นหรือลงไปทางรากฟันจนส่งผลให้เห็นผิวฟันมากขึ้น เป็นภาวะที่สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันแรงเกินไป การสูบบุหรี่ ปัญหาฟันซ้อน พันธุกรรม หรือการป่วยด้วยโรคปริทันต์อักเสบ โดยอาการเด่น ๆ ของภาวะเหงือกร่นก็คือ อาการเสียวฟัน โดยเฉพาะเมื่อถูกความร้อน ความเย็น ของหวาน หรือขณะแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน

รักษาเหงือกร่น

รู้จักกับวิธีรักษาเหงือกร่น

ในกระบวนการรักษาเหงือกร่น ทันตแพทย์จะมุ่งเน้นไปที่การหยุดการร่นของเหงือกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่สามารถช่วยให้เหงือกที่ร่นไปแล้วกลับมาซ่อมแซมตัวเองได้ ส่วนวิธีการรักษาที่ทันตแพทย์เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ สาเหตุ และดุลยพินิจของทันตแพทย์ โดยวิธีที่ทันตแพทย์อาจเลือกใช้ดังนี้

1. การทำความสะอาดฟัน

ทันตแพทย์อาจเลือกใช้วิธีรักษาเหงือกร่นด้วยการทำความสะอาดฟัน เช่น การขูดหินปูน หรือการเกลารากฟันเพื่อขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ และป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ โดยในบางกรณีทันตแพทย์อาจใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย หากทันตแพทย์เห็นว่าฟันของผู้ป่วยมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย

2. การใช้วัสดุเรซินอุดผิวเคลือบฟัน (Dental Bonding)

การใช้วัสดุเรซินอุดผิวเคลือบฟันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทันตแพทย์อาจนำมาใช้รักษาเหงือกร่น โดยจะใช้เพื่อช่วยอุดฟันบริเวณที่เหงือกร่นไป 

3. จัดฟัน

ในกรณีที่ทันตแพทย์เห็นว่าอาการเหงือกร่นมีสาเหตุมาจากปัญหาการเรียงตัวของฟัน ทันตแพทย์อาจแนะนำวิธีการรักษาด้วยการจัดฟัน

4. การผ่าตัด

ในกรณีที่ปัญหาเหงือกร่นมีความรุนแรง ทันตแพทย์อาจเลือกใช้การผ่าตัดเป็นวิธีรักษา โดยการผ่าตัดจะแบ่งออกได้เป็นหลายวิธี ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนเป็นกรณีไป เช่น

  • การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อทำความสะอาดฟันและกำจัดเชื้อแบคทีเรีย 
  • การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก โดยทันตแพทย์จะผ่าตัดนำผิวบริเวณเพดานปาก หรือบริเวณอื่นตามดุลยพินิจของทันตแพทย์ มาเย็บติดกับเหงือกบริเวณที่ร่น

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเหงือกร่น

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเหงือกร่น ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือ อาการเสียวฟันบริเวณที่เคยมีเหงือกปกคลุม โดยในเบื้องต้น ผู้ที่มีปัญหานี้อาจจะลองหายาสีฟันสูตรลดอาการเสียวฟันที่มีโพแทสเซียมไนเตรท (Potassium Nitrate) สแตนนัสฟลูออไรด์ (Stannous fluoride) อาร์จีนีน (Arginine) หรือสตรอนเทียมคลอไรด์ (Strontium Chloride) เป็นส่วนผสมมาใช้เพื่อบรรเทาอาการเสียวฟัน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเสียวฟันที่ไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ อย่างฟันผุ ฟันโยก หรือการสูญเสียฟันได้ ดังนั้น ผู้ที่เห็นว่าตนเองมีปัญหาเหงือกร่น หรือแม้แต่ผู้ที่ยังไม่แน่ใจว่ามีเหงือกร่นหรือไม่ แต่เริ่มมีอาการเสียวฟันบ้างแล้ว ควรจะหาเวลาไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจและการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ

นอกจากปัญหาเหงือกร่นแล้ว อาการเสียวฟันยังอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพช่องปากชนิดอื่น ๆ ได้อีกมากมาย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการได้รับการตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหารุนแรงอื่น ๆ ตามมาได้ ดังนั้น ทุกคนควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่ว่าหากพบความผิดปกติใด ๆ จะได้ให้ทันตแพทย์ช่วยรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ