ไขข้อข้องใจ ไซส์อวัยวะเพศชาย

อวัยวะเพศชายไม่ได้เป็นเพียงอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างความสุขและความพึงพอใจทางเพศซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้วย หลายครั้งที่ไซส์ของอวัยวะเพศชายมักถูกหยิบยกมาเป็นสัญลักษณ์ในการวัดระดับความสุขทางเพศ

ประเด็นเรื่องขนาดของอวัยวะเพศชายอาจสร้างความกดดัน ความสงสัย และความไม่มั่นใจให้กับผู้ชายหลายคนจนอาจส่งผลต่อการทำกิจกรรมทางเพศ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อในการเปรียบเทียบขนาดอวัยวะของตนเองกับนักแสดงในสื่อทางเพศ แต่ในความเป็นจริง ข้อมูลทางสถิติบางส่วนบ่งชี้ว่าขนาดของอวัยวะเพศชายโดยเฉลี่ยนั้นอาจแตกต่างจากที่เห็นในสื่อต่าง ๆ มากนัก

อวัยวะเพศชาย

ขนาดเฉลี่ยของอวัยวะเพศชาย

ในปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมขนาดเฉลี่ยอวัยวะเพศชายของคนไทยโดยตรง แต่งานศึกษาชิ้นหนึ่งที่รวบรวมขนาดอวัยวะเพศของชายชาวจีน จำนวน 5,196 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อชาติที่พบมากในคนไทยพบว่า ความยาวอวัยวะเพศชายขณะอ่อนตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.8-7.2 เซนติเมตร และ 11.6-14.2 เซนติเมตรเมื่อแข็งตัว ส่วนขนาดของเส้นรอบวงขณะอ่อนตัวอยู่ที่ 7.2-8.8 เซนติเมตร และมีขนาด 9.6-11.4 เซนติเมตรเมื่อแข็งตัว

โดยปกติ อวัยวะเพศชายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชัดเจนเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยอาจเริ่มในช่วงอายุ 9-14 ปี โดยจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ประมาณ 5 ปี และขนาดอวัยวะเพศจะเริ่มคงที่ในช่วงปีหลัง ๆ หรือไม่เกินช่วง 18-19 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ให้ข้อมูลก็มีความแตกต่างกันด้านพันธุกรรม การใช้ชีวิต และอีกหลายปัจจัยที่นักวิทยาศาสตร์อาจยังไม่ทราบ ด้วยเหตุนี้ขนาดและความยาวที่ได้กล่าวไปจึงเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้น

ขนาดของอวัยวะเพศชายกับความมั่นใจ

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าขนาดของน้องชายเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกยึดโยงกับความสุขทางเพศ โดยคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าขนาดที่ใหญ่กว่าสามารถสร้างความสุขทางเพศได้มากกว่า อีกทั้งประเด็นเรื่องขนาดก็ถูกนำมาผูกกับสัญลักษณ์ของความเป็นชาย ส่งผลให้ผู้ชายจำนวนไม่น้อยเกิดความไม่มั่นใจ กดดัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศตามมาได้ แต่ขณะเดียวกันอวัยวะเพศชายที่ใหญ่มากเกินไปก็อาจสร้างความลำบากให้กับคู่นอนได้เช่นกัน

การศึกษาชิ้นหนึ่งได้ศึกษาระดับความมั่นใจในตนเองและขนาดอวัยวะเพศในชายกลุ่มหนึ่งพบว่า กลุ่มผู้ชายที่คิดว่าตนเองมีขนาดอวัยวะเพศเล็กกว่าคนอื่นอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ อย่างภาวะซึมเศร้า โรคคิดไปเองว่าป่วย (Hypochondriasis) และภาวะทางจิตที่มักทำให้เกิดความเครียดและอาการหมกมุ่น ซึ่งภาวะอารมณ์ โรค และอาการทางจิตใจเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามมา หากอ้างอิงจากงานศึกษาชิ้นนี้จะเห็นได้ว่าขนาดของอวัยวะเพศนั้นส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจไม่น้อย

อวัยวะเพศชาย เพิ่มขนาดได้หรือไม่?

คำตอบของคำถามนี้คือ ได้ เพราะในทางการแพทย์มีหลากหลายวิธีที่จะช่วยเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเนื้อเยื่อ การฉีดสารเติมเต็ม (Filler) อย่างไขมัน ซิลิโคน และกรดไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic Acid) และยังมีวิธีการอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มขนาดได้ แต่วิธีการเหล่านี้มีข้อจำกัดค่อนข้างมากเพราะอวัยวะเพศเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาท ซึ่งหากเส้นประสาทได้รับความเสียหายอาจส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิต เช่น อวัยวะเพศรับความรู้สึกได้น้อยลง ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือทำให้รูปทรงอวัยวะเพศดูผิดจากธรรมชาติ เป็นต้น 

แน่นอนว่าแม้ขั้นตอนที่ดำเนินการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้นการเพิ่มขนาดด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยแพทย์ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่อวัยวะเพศจะใช้งานไม่ได้อีกหลายเท่า นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดที่ใช้การโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง อย่างยาเพิ่มขนาด ครีมเพิ่มขนาด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์และวิธีเพิ่มขนาดที่ไม่ได้ดำเนินการโดยแพทย์ยังไม่มีผลการศึกษาและการยืนยันความปลอดภัยที่แน่ชัด จึงควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวหรือปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความปลอดภัย

เมื่อไซส์ไม่เอื้ออำนวย ทำอย่างไรดี? 

ค่าเฉลี่ยด้านบนอาจทำให้หลายคนสบายใจว่าตนเองไม่ได้อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้หลายคนรู้สึกแย่กับตนเองไปมากกว่าเดิม และหลายคนที่คิดอยากเพิ่มขนาดก็อาจรู้สึกว่าขั้นตอนในการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายก็ดูมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย

ปัญหาเรื่องขนาดที่เล็กหรือสั้นจนเกินไปส่งผลให้เกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ของกิจกรรมทางเพศเป็นไปในทางลบ เช่น คู่นอนไม่ถึงจุดสุดยอด ซึ่งในความเป็นจริง ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากขนาดของอวัยวะเพศ แต่อาจเกิดจากปัญหาอื่น ๆ อย่างการเล้าโลมที่ไม่เพียงพอก็อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้เช่นกัน นอกจากนี้สภาพจิตใจ ความมั่นใจ และความประหม่าก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมบนเตียงของฝ่ายชายได้

ดังนั้นควรหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยมองข้ามเรื่องขนาดไปก่อน แต่หากปัญหาเกิดจากขนาดจริง ๆ อาจลองใช้เทคนิคหรือวิธีเพิ่มสีสันให้กับกิจกรรมบนเตียงเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาด หรือเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองด้วยปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความสะอาด การมีรูปร่างที่ดี และทัศนคติ

ผู้ชายส่วนหนึ่งมักมองหาวิธีเพิ่มขนาดและความยาวของอวัยวะเพศชายอยู่เสมอ ซึ่งอาจบ่งบอกได้ว่าคนจำนวนไม่น้อยล้วนรู้สึกไม่พอใจกับขนาดของตนเองไม่มากก็น้อย แม้ว่าจะมีขนาดเทียบเท่าหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยก็ตาม และอีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญคือ การหยุดเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น ๆ โดยเฉพาะภาพที่เห็นจากสื่อ เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นผ่านสื่อมักเป็นการคัดเลือกและจงใจทำให้เกิดภาพเหล่านั้นเพื่อความบันเทิง แต่ภาพเหล่านั้นไม่ใช่มาตรฐานที่สามารถใช้วัดคุณค่าหรือความสุขทางเพศได้

สุดท้ายนี้หากปัญหาเรื่องขนาดยังคงรบกวนจิตใจทำให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง การไปปรึกษาแพทย์อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง และเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่เรื่องน่าอาย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเครียดและผลกระทบที่ตามมา