เล้าโลม วิธีเติมสีสันและรสชาติในชีวิตรัก

เล้าโลม คือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายและอารมณ์ของคู่รักซึ่งนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การเล้าโลมนั้นหมายรวมถึงวิธีที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นทางเพศ เช่น จูบ ลูบไล้ หรือการทำออรัลเซ็กส์ ผู้คนแต่ละวัฒนธรรมจะมีวิธีเล้าโลมที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว การเล้าโลมในวัฒนธรรมตะวันตกจะกระทำกันในช่วงเวลาสั้นและมักนำไปสู่การสอดใส่ร่วมเพศทันที ส่วนการเล้าโลมในวัฒนธรรมตะวันออกมักใช้เวลาเล้าโลมนาน เพื่อช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นทางเพศนานขึ้น ทั้งนี้ ผู้คนบางวัฒนธรรมอาจไม่ค่อยเล้าโลมหรือไม่เล้าโลมก่อนมีเพศสัมพันธ์เลย

เล้าโลม

ทำไมผู้ชายถึงไม่ชอบเล้าโลม ?

โดยทั่วไปแล้ว การมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชายคือการสอดใส่ร่วมเพศ การเล้าโลมคู่รักที่ไม่นำไปสู่การสอดใส่จึงไม่นับเป็นการมีเพศสัมพันธ์สำหรับผู้ชาย โดยผู้ชายมักต้องการร่วมเพศทันที ต่างจากผู้หญิงที่ต้องการการเล้าโลมก่อนมีเพศสัมพันธ์กัน สาเหตุที่ทำให้ผู้ชายไม่ชอบเล้าโลมเมื่อมีเพศสัมพันธ์นั้นอาจเกิดจากกลัวว่าอวัยวะเพศจะหายแข็งตัว ซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อความรู้สึกของฝ่ายชายเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ชายกลัวว่าอวัยวะเพศจะหายแข็งตัว ก็มักรีบสอดใส่อวัยวะเพศและร่วมเพศทันที ส่งผลให้ผู้ชายมักไม่เล้าโลมหรือเล้าโลมเพียงสั้น ๆ เพื่อช่วยรักษาอาการแข็งตัวอวัยวะเพศให้คงอยู่

ทำไมการเล้าโลมถึงสำคัญกับผู้หญิง ?

การเล้าโลมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการร่วมเพศ โดยเฉพาะกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงใช้เวลาไปถึงจุดสุดยอดหรือ orgasm นานกว่าผู้ชาย โดยผู้ชายและผู้หญิงมีความคิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ชายมุ่งให้ความสำคัญกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศสำหรับสอดใส่ร่วมเพศ ส่วนผู้หญิงไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะความต้องการร่วมเพศด้วยกันเท่านั้น การเล้าโลมนับเป็นกิจกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อการตอบสนองของร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกสำหรับผู้หญิง ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเตรียมพร้อมก่อนมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งกระตุ้นร่างกายให้ผลิตสารหล่อลื่นออกมาที่ช่องคลอดเพื่อให้พร้อมสอดใส่ได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว การถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงจะต้องมีการผลิตสารหล่อลื่นออกมาที่ช่องคลอดและการปลุกเร้าคลิตอริส

นอกจากนี้ การเล้าโลมยังสำคัญต่อผู้หญิงในแง่ของความรู้สึก โดยผู้หญิงต้องการความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวคู่รักของตน ช่วงเวลาและความใส่ใจในการเล้าโลมของฝ่ายชายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดผ่านการกระทำที่ช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจเจตนารมณ์ของคู่รักได้

วิธีเล้าโลมทำได้อย่างไร ?

การเล้าโลมคือการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของคู่นอน ซึ่งมีหลายวิธี การสัมผัสร่างกายคู่นอนคือวิธีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วยมือ จัดเป็นวิธีเล้าโลมอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ การกระตุ้นด้วยการสัมผัสร่างกายอาจช่วยให้คู่นอนถึงจุดสุดยอดได้ โดยผลิตสารหล่อลื่นช่วยเพื่อลดการเสียดสีมากเกินไป การสัมผัสร่างกายสำหรับเล้าโลมคู่รักทำได้ทั้งชายและหญิงซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

 • การเล้าโลมด้วยการสัมผัสร่างกายสำหรับผู้ชาย วิธีเล้าโลมสำหรับกระตุ้นร่างกายของผู้ชายนั้นอาจเริ่มจากการสัมผัสองคชาต โดยใช้มือประคององคชาตของฝ่ายชายและถูขึ้นลง เพื่อกระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัว ทั้งนี้ อาจสัมผัสหรือแตะอัณฑะของฝ่ายชาย เพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกเพลิดเพลินและกระตุ้นอารมณ์เพศมากขึ้น
 • การเล้าโลมด้วยการสัมผัสร่างกายสำหรับผู้หญิง โดยทั่วไปแล้ว วิธีเล้าโลมผู้หญิงคือการกระตุ้นปากช่องคลอด คู่รักอาจสอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอดลึกประมาณ 2-3 นิ้วฝ่ายหญิงเพื่อกระตุ้นจุดจีสปอต (G-Spot)  ที่มีขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วและอยู่บริเวณผนังช่องคลอดส่วนหน้า หรืออาจใช้นิ้วหัวแม่มือ ฝ่ามือ หรือนิ้วสัมผัสบริเวณปากช่องคลอดด้วยการถู นวด หรือเค้นคลึง ทั้งนี้ ผู้ถูกเล้าโลมควรแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนเองชอบลักษณะการเล้าโลมแบบใด เพื่อช่วยให้ได้รับความสุขจากการทำกิจกรรมาทางเพศร่วมกันมากขึ้น

เคล็ดลับเล้าโลมเพื่อการร่วมเพศที่ดีกว่า

การเล้าโลมจัดเป็นกิจกรรมทาทางเพศที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคู่รักในการร่วมเพศให้ดีมากขึ้น นอกจากวิธีเล้าโลมด้วยการสัมผัสร่างกายสำหรับกระตุ้นอวัยวะเพศตามที่กล่าวไปข้างต้น การเล้าโลมยังมีเคล็ดลับอีกหลายอย่างที่ช่วยเสริมสร้างการร่วมเพศของคู่รักให้ดีขึ้น ดังนี้

 • ตรวจสุขภาพ หากเกิดอาการหรือความผิดปกติที่ส่งผลต่อการร่วมเพศ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายมักประสบปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ส่วนผู้หญิงมักรู้สึกเจ็บเมื่อคู่นอนสอดใส่อวัยวะเพศ
 • กระตุ้นส่วนที่ไวต่อความรู้สึก การเล้าโลมอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกจะช่วยให้อีกฝ่ายได้รับความพึงพอใจในการทำกิจกรรมทางเพศร่วมกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายคนมักรู้สึกอายที่จะขอให้คู่รักกระทำเช่นนั้น การกระตุ้นส่วนที่ไวต่อความรู้สึกทำได้ โดยอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกและเกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายมีหลายแห่ง ได้แก่ ปาก หน้าอก อวัยวะสืบพันธุ์ และรูทวาร นอกจากนี้ ยังมีอวัยวะส่วนอื่นที่ไวต่อความรู้สึก ได้แก่ คอ ต้นขา หน้าท้อง และเท้า แต่ละคนจะมีจุดที่ไวต่อความรู้สึกแตกต่างกัน โดยอาจให้คู่นอนนั่งลงด้วยท่าสบาย แล้วเข้าไปโอบด้านหลังและสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคู่นอน เพื่อหาว่าส่วนใดที่ไวต่อความรู้สึกและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้มากที่สุด
 • เล้าโลมอย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงหลายคนมักไม่ถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก การเล้าโลมจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดอารมณ์ทางเพศจนไปถึงจุดสุดยอดพร้อมฝ่ายชาย
 • นวดตัวให้กัน การนวดตัวคู่รักจะช่วยให้อีกฝ่ายผ่อนคลายจากความเครียด รวมทั้งได้สัมผัสร่างกายกันและกันมากขึ้น การนวดสำหรับผ่อนคลายนั้นทำได้ โดยเริ่มหาจุดที่กล้ามเนื้อแข็งตึงและนวดคลายกล้ามเนื้อส่วนนั้น อาจผลัดกันนวดและพูดคุยกัน อีกทั้งดูว่าอีกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจหรือต้องการให้นวดส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การนวดตัวยังกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของคู่นอนได้ โดยมีวิธีการนวดตัวสำหรับกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของชายและหญิง ดังนี้
  • นวดกระตุ้นอารมณ์เพศสำหรับผู้ชาย อาจเริ่มจากให้ฝ่ายชายนั่งเอนตัวโดยมีหมอนรองหลังหรือคอ อาจใช้สารหล่อลื่นทาให้ทั่วฝ่ามือแล้วถูองคชาตและถุงอัณฑะเบา ๆ เพื่อกระตุ้นให้อวัยวะเพศแข็งตัว โดยบอกให้ฝ่ายชายหายใจลึก ๆ เพื่อป้องกันการหลั่งออกมาก่อน 
  • นวดกระตุ้นอารมณ์เพศสำหรับผู้หญิง ควรให้ฝ่ายหญิงนอนลง จากนั้นเริ่มนวดจากหน้าอก แขน และมือ และนวดวนบริเวณหน้าอกหรือก้น ควรใช้มือสัมผัสบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ เพื่อกระตุ้นอารมณ์เพศของฝ่ายหญิง แล้วค่อยนวดอวัยวะสืบพันธุ์เมื่ออีกฝ่ายเริ่มเกิดอารมณ์ร่วม โดยอาจใช้สารหล่อลื่นร่วมด้วย
 • เล่นเกมปิดตา เกมนี้นับเป็นวิธีหนึ่งของการเล้าโลมที่ช่วยให้คู่นอนมีอารมณ์ร่วมก่อนมีเพศสัมพันธ์แบ่งเป็นฝ่ายเปิดตาและฝ่ายปิดตา โดยฝ่ายปิดตาควรเลี่ยงถูกตัวฝ่ายเปิดตา ในขณะที่ฝ่ายเปิดตาต้องแกล้งสัมผัสร่างกายฝ่ายปิดตาเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่าย การเล่นเกมนี้จะช่วยให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้นานขึ้น
 • สวมบทบาทสมมติ วิธีนี้คือการแต่งตัวและสวมบทบาทสมมติก่อนทำกิจกรรมทางเพศร่วมกัน ส่วนใหญ่แล้ว คู่รักหลายคู่มักสวมบทบาทที่มีฝ่ายรับและฝ่ายรุก เช่น ครูกับนักเรียน หรือผู้ร้ายกับตำรวจ อีกทั้งยังสวมบทบาทที่แสดงความยั่วยวน เช่น สาวรับใช้ หรือนางพยาบาล โดยต่างฝ่ายต่างเล่นไปตามบทบาทสมมติของตนเอง เพื่อกระตุ้นอารมณ์ในการทำกิจกรรมทางเพศร่วมกันมากขึ้น วิธีนี้จะช่วยให้ได้ใช้จินตนาการของตัวเอง รวมทั้งทำให้มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกับคู่รัก