7 อาหารเสริมคนท้อง เพื่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์

อาหารเสริมคนท้องอาจจำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์บางคน โดยเฉพาะผู้ที่อาจขาดสารอาหารที่จำเป็นบางชนิดเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น แพ้ท้องอย่างรุนแรง กินมังสวิรัติ หรือแพ้อาหารบางชนิด โดยการกินอาหารเสริมเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอ อาจช่วยป้องกันความผิดปกติที่เกิดกับเด็กได้ เช่น ความผิดปกติของกระดูกไขสันหลัง (Spinal bifida)

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์บางรายอาจไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมคนท้อง หากกินอาหารที่มีสารอาหารและวิตามินครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อทารกในครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารเสริมสมุนไพรบางชนิด เช่น อาหารเสริมที่มีสารสกัดจากตังกุย และหลีกเลี่ยงการกินอาหารเสริมบางชนิดในปริมาณมาก เช่น วิตามินเอ และวิตามินอี

อาหารเสริมคนท้อง

อาหารเสริมสำหรับคนท้องที่สำคัญ

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์อาจกินอาหารเสริมคนท้องเพื่อทดแทนสารอาหารหรือวิตามินที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์ โดยอาหารเสริมคนท้องที่สำคัญ มีดังนี้

1. กรดโฟลิก

หนึ่งในอาหารเสริมคนท้องที่สำคัญคือกรดโฟลิกหรือวิตามินบี 9 ซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญสำหรับการตั้งครรภ์ โดยกรดโฟลิกจะช่วยป้องกันภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (NTDs) ซึ่งเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดของสมองและไขสันหลังของทารก อีกทั้งยังช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งช่วยป้องกันโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ได้ 

คุณแม่ควรเริ่มกินกรดโฟลิกทันทีเมื่อทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ โดยปริมาณของกรดโฟลิกที่ควรกินต่อวัน คือ 400 ไมโครกรัม แหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยกรดโฟลิก เช่น ถั่ว ผักใบเขียว บรอกโคลีและอะโวคาโด ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์แต่ได้รับกรดโฟลิกไม่เพียงพอ อาจกินอาหารเสริมโฟลิกทุกวันจนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 

2. ธาตุเหล็ก

 ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อการลำเลียงออกซิเจนในเลือดและพัฒนาการของทารกและรกในครรภ์ อีกทั้งธาตุเหล็กยังช่วยป้องกันภาวะทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย โลหิตจางขณะตั้งครรภ์และช่วยป้องกันอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โดยปริมาณของธาตุเหล็กที่ร่างกายควรได้รับขณะตั้งครรภ์ คือ 27 มิลลิกรัมต่อวัน 

ธาตุเหล็กสามารถพบได้ในอาหาร เช่น ถั่ว เนื้อหมู เนื้อวัว ตับ และกุ้ง หากตรวจพบโลหิตจางระหว่างการตั้งครรภ์ แพทย์อาจให้กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธาตุเหล็กเพื่อให้อาการโลหิตจางดีขึ้น

3. แคลเซียม

แคลเซียมเป็นหนึ่งในอาหารเสริมคนท้องที่มีส่วนสำคัญในการสร้างกระดูกและฟันของลูกในครรภ์ อีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ เช่น กระดูกพรุน ภาวะพาเรสทีเชีย (Paraesthesia) อาการสั่น และกล้ามเนื้อเป็นตะคริว แคลเซียมสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ส้ม กีวี และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับ คือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน

4. วิตามินดี

หนึ่งในอาหารเสริมคนท้องอย่างวิตามินดีเป็นวิตามินที่ทำงานร่วมกับแคลเซียมเพื่อพัฒนากระดูกและฟันของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ วิตามินดียังดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ผิวหนังและสายตาอีกด้วย หากผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ขาดวิตามินดี อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ และคลอดก่อนกำหนด

ในหนึ่งวัน ควรได้รับวิตามินดี 600 หน่วยสากลหรือประมาณ 15 ไมโครกรัม โดยร่างกายสามารถสร้างวิตามินดีจากการโดนแสงแดด แต่อาจไม่เหมาะสำหรับประเทศไทย เนื่องจากอากาศที่ค่อนข้างร้อน อย่างไรก็ตาม วิตามินดีสามารถได้รับจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและอาหารต่าง ๆ เช่น น้ำมันตับปลา ไข่แดง และเนื้อแดง เช่น เนื้อวัวหรือเนื้อหมู

5. โคลีน (Choline)

โคลีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยพัฒนาสมองของทารกในครรภ์และป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับสมองและกระดูกสันหลัง ร่างกายสามารถผลิตโคลีนได้เอง อีกทั้งยังสามารถพบได้ในอาหาร เช่น ไก่ เนื้อวัว ไข่ นม และถั่ว ปริมาณของโคลีนที่ควรได้รับขณะตั้งครรภ์คือ 450 มิลลิกรัมต่อวัน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการตั้งครรภ์ร่างกายอาจได้รับโคลีนไม่เพียงพอ ดังนั้น อาหารเสริมคนท้องอย่างโคลีนอาจจำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์บางราย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณโคลีนให้เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกาย

6. มันปลา

น้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมคนท้องที่อุดมไปด้วยกรดไขมันต่าง ๆ ที่สำคัญต่อทารกในครรภ์และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ เช่น โอเมก้า 3 กรด DHAwww.pobpad.com/dha-ดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid) และกรด EPA (Eicosapentaenoic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ช่วยพัฒนาสมองของทารกและป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าของคุณแม่ นอกจากนี้ การกินน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมคนท้องอาจช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนดและการพัฒนาของดวงตาทารกในครรภ์

แหล่งของกรดไขมัน DHA และ EPA ส่วนใหญ่มักพบได้ในปลาที่อาศัยในน้ำเย็น เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีนและปลาแอนโชวี ซึ่งปลาเหล่านี้อาจมีการปนเปื้อนสารปรอทหรือสารพิษอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น อาหารเสริมคนท้องอย่างอาหารเสริมน้ำมันปลาอาจเป็นแหล่งของกรดไขมัน DHA และ EPA ที่ปลอดภัยสำหรับร่างกาย

7. วิตามินบี

วิตามินบี เป็นวิตามินสำคัญที่คนท้องควรได้รับอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะวิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 

  • วิตามินบี 6 เป็นวิตามินสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบประสาทและระบบเผาผลาญของทารกในครรภ์ โดยปริมาณที่ร่างกายควรได้รับขณะตั้งครรภ์ คือ 1.8 มิลลิกรัมต่อวัน
  • วิตามินบี 12 เป็นวิตามินสำคัญที่ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ เช่น โลหิตจาง แท้ง ครรภ์เป็นพิษ ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อย และพัฒนาการของทารกผิดปกติ โดยปริมาณที่ควรได้รับ คือ 2.6 ไมโครกรัมต่อวัน 

ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และได้รับวิตามินบี ไม่เพียงพออาจกินอาหารเสริมวิตามินบี เพื่อป้องกันความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การกินอาหารต่าง ๆ อาจช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินบีได้ เช่น ตับ หมู ไก่ กล้วย ถั่วและธัญพืช 

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มกินอาหารเสริมคนท้อง โดยอาจปรึกษาเกี่ยวกับปริมาณการกิน ข้อดีและข้อเสียเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์