อาการมะเร็งกระดูก รู้ทันสัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม

การรู้จักสัญญาณของอาการมะเร็งกระดูกตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสัญญาณที่บ่งบอกอาการมะเร็งกระดูกมีมากมาย เช่น ปวดกระดูก กระดูกแตกหักง่าย หรือขยับแขน ขา หรือบริเวณที่เกิดมะเร็งลำบาก อย่างไรก็ตาม มะเร็งกระดูกส่วนใหญ่ มักรักษาให้ดีขึ้นได้ และอาจรักษาให้หายขาดได้เช่นกัน

มะเร็งกระดูก คือโรคที่เซลล์ภายในกระดูกมีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ และกลายเป็นเซลล์มะเร็ง โดยมะเร็งกระดูกมักพบได้บริเวณกระดูกต่าง ๆ เช่น อุ้งเชิงกราน แขน หรือขา ซึ่งสาเหตุของมะเร็งกระดูกยังไม่ชัดเจน แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ก่อให้เกิดอาการมะเร็งกระดูกได้ เช่น เคยผ่านการฉายรังสี ป่วยเป็นโรคพาเจทของกระดูก หรือโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่า ลีฟอร์เมนี ซินโดรม (Li-Fraumeni syndrome)

อาการมะเร็งกระดูก

รู้จักอาการมะเร็งกระดูก

อาการมะเร็งกระดูกอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งกระดูกออสทีโอซาร์โคมา (Osteosarcoma) มะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคมา (Ewing sarcoma) และ มะเร็งกระดูกคอนโดรซาร์โคมา (Chondrosarcoma) โดยส่วนใหญ่แล้ว อาการมะเร็งกระดูกอาจสังเกตได้จากอาการเหล่านี้

ปวดกระดูกบริเวณที่เกิดมะเร็ง 

ปวดกระดูกบริเวณที่เกิดมะเร็งเป็นอาการมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อย โดยในช่วงแรก อาการปวดอาจเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งอาการอาจรุนแรงขึ้นในช่วงกลางคืน หรือขณะที่กำลังใช้งานกระดูกที่เกิดมะเร็ง โดยต่อมา อาการปวดอาจเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และอาจปวดตลอดเวลา

อาการบวมและแดง

มะเร็งกระดูกอาจก่อให้เกิดอาการบวมและแดง ซึ่งเกิดจากการอักเสบของกระดูก โดยอาการมะเร็งกระดูกนี้อาจส่งผลให้เคลื่อนไหวลำบาก โดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดบริเวณกระดูกข้อต่อ แขน หรือขา

ก้อนเนื้อนูนบริเวณมะเร็งกระดูก

ผู้ที่มีอาการมะเร็งกระดูกอาจสังเกตเห็นก้อนเนื้อนูนอยู่บริเวณเหนือกระดูกที่เกิดมะเร็ง ซึ่งอาจเกิดจากการที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น และนูนออกมาจนสังเกตเห็นได้ชัด

กระดูกแตกหักง่าย

มะเร็งกระดูกอาจส่งผลให้กระดูกอ่อนแอ และทำให้เสี่ยงต่อการเกิดกระดูกแตก หรือกระดูกหักง่ายยิ่งขึ้น  

อาการมะเร็งอื่น ๆ

มะเร็งกระดูกอาจส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่เกิดกับมะเร็งชนิดอื่น เช่น มีไข้สูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

นอกจากนี้ อาการมะเร็งกระดูกยังอาจส่งผลให้เกิดอาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริเวณกระดูกที่เกิดมะเร็ง เช่น หากมะเร็งกระดูกเกิดขึ้นที่คอ อาจส่งผลให้มีปัญหาในการกลืนอาหาร หากมะเร็งบริเวณกระดูกสันหลัง อาจส่งผลให้เกิดอาการชา หรือเจ็บเหมือนมีเข็มทิ่ม เนื่องจากเส้นประสาทถูกก้อนมะเร็งกดทับ

แนวทางการรักษาอาการมะเร็งกระดูก

มะเร็งกระดูกเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่ยังไม่ควรนิ่งนอนใจ หากมีสัญญาณหรืออาการมะเร็งกระดูก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา เพราะหากตรวจเจออาการมะเร็งกระดูก อาจช่วยให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น

โดยแนวทางการรักษาอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเร็งกระดูก ระยะมะเร็งกระดูก บริเวณที่เกิดมะเร็งกระดูก และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งการรักษามีหลายวิธี เช่น การใช้ยาเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก การทำเคมีบำบัด การฉายรังสี การผ่าตัดเพื่อกำจัดมะเร็ง และในบางกรณี แพทย์อาจจำเป็นต้องตัดอวัยวะส่วนที่เป็นมะเร็งออก ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของมะเร็งและความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย 

การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระดูกอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเครียดและกังวล ดังนั้น การพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจ รวมถึงการศึกษาหาความรู้และการรับมือเกี่ยวกับอาการมะเร็งกระดูก อาจช่วยลดความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การรักษาอาการมะเร็งกระดูกผ่านไปได้ด้วยดี