สังเกตอาการเมื่อเป็นไข้และเรียนรู้วิธีลดไข้ให้ได้ผล

โดยทั่วไป อุณหภูมิปกติของร่างกายจะอยู่ที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น เพศ อายุ และกิจกรรมที่ทำ เมื่อมีไข้หรือตัวร้อน ร่างกายจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากอาการเจ็บป่วย วิธีลดไข้ในเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ เช็ดตัวลดไข้ และดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำ

สังเกตอาการเมื่อเป็นไข้และเรียนรู้วิธีลดไข้ให้ได้ผล

ระยะเวลาที่เป็นไข้อาจต่างกันขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นสาเหตุของไข้ โดยทั่วไป อุณหภูมิของร่างกายจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อใช้วิธีลดไข้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีไข้ติดต่อกันเกิน 3 วันโดยที่อาการไม่ดีขึ้น มีไข้สูงกว่า 39.4 องศาเซลเซียส และมีโรคประจำตัวร้ายแรงหรือโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษา และหากมีไข้พร้อมกับอาการอื่น เช่น มีผื่นแดงตามร่างกาย ปวดหัวรุนแรง สับสน หายใจลำบาก และอาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที