สังเกตอาการตาแห้งและวิธีป้องกันก่อนเกิดอันตราย

อาการตาแห้ง เช่น คันตา แสบตา หรือมองเห็นภาพเบลอ อาจเกิดขึ้นได้เมื่อดวงตาผลิตน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาแห้งเร็วกว่าปกติ ซึ่งอาการตาแห้งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การใส่คอนแทคเลนส์ การจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน การอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศแห้ง เย็น มีลม หรือมีฝุ่นเยอะ รวมไปถึงปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น เปลือกตาอักเสบ กลุ่มอาการโจเกรน หรือ โรคแพ้ภูมิตัวเอง  

ตาแห้งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และมักส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น การรักษาและป้องกันอาการตาแห้งจึงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ หากอาการตาแห้งไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ตาติดเชื้อ และพื้นผิวตาได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้

อาการตาแห้ง

รู้จักอาการตาแห้ง

เมื่อดวงตามีน้ำตาไม่เพียงพออาจทำให้ดวงตาขาดความชุ่มชื้นและแห้งได้ ซึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการตาแห้ง อาจมีดังนี้

 • รู้สึกคัน แสบ หรือระคายเคืองตา
 • มีอาการตาแดง (Eye redness)
 • ตาล้า  
 • รู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ในตา
 • ตามัวหรือมองเห็นภาพเบลอ ซึ่งอาจชัดขึ้นเมื่อกะพริบตา
 • มีเมือกในตา
 • ตาแพ้แสง 
 • ใส่คอนแทคเลนส์แล้วรู้สึกเจ็บ

นอกจากนี้ อาการตาแห้งอาจมีอาการน้ำตาไหลร่วมด้วย ซึ่งการมีน้ำตาไหลอาจเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเมื่อตาเกิดการระคายเคืองจากอาการตาแห้ง

วิธีป้องกันอาการตาแห้งก่อนเกิดอันตราย

การป้องกันไม่ให้อาการตาแห้งกลับมาเป็นซ้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยการป้องกันอาการตาแห้งอาจทำได้โดยการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตาแห้ง เช่น

 • ระวังไม่ให้ตาสัมผัสลมโดยตรง เพราะอาจทำให้น้ำตาแห้งเร็วกว่าปกติ และเกิดอาการตาแห้งต่าง ๆ ตามมาได้
 • สวมแว่นป้องกันดวงตา เช่น แว่นกันแดดหรือแว่นอื่น ๆ ที่มีที่ปิดด้านข้างและด้านบน เพื่อกันลมสัมผัสดวงตา
 • หากใช้สายตาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ เล่นคอมพิวเตอร์ ควรพักสายตาทุก ๆ 20 นาที โดยการมองไปยังสิ่งของที่อยู่ไกลประมาณ 20 วินาที หรือกะพริบตาบ่อย ๆ เพื่อให้น้ำตากระจายทั่วตา
 • ตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ต่ำกว่าระดับสายตา ทำให้ไม่จำเป็นต้องเบิกตากว้างขณะมองหน้าจอ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำตาระเหยช้าลง และชะลอการเกิดอาการตาแห้งได้
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรืออยู่ในสถานที่ที่มีควันบุหรี่เยอะ เพราะอาจส่งผลให้อาการตาแห้งแย่ลงได้
 • ใช้น้ำตาเทียมเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการตาแห้งบ่อย ควรใช้น้ำตาเทียมเพื่อคงความชุ่มชื้นของดวงตา และป้องกันไม่ให้เกิดอาการตาแห้ง

หากมีอาการตาแห้งเกิดขึ้น อาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้ อย่างไรก็ตาม หากอาการตาแห้งยังคงไม่ดีขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงตา ควรไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป