ยาคุมฮอร์โมนต่ำพิเศษ ทางเลือกใหม่แห่งการคุมกำเนิด

ยาคุม เป็นวิธีคุมกำเนิดรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง สาว ๆ บางรายอาจหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมกำเนิด เพราะกังวลถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันมียาคุมฮอร์โมนต่ำพิเศษซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำกว่ายาคุมทั่วไป ทว่ามีประสิทธิภาพป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ต่างจากยาคุมรูปแบบเดิม อีกทั้งเกิดผลข้างเคียงต่ำกว่ายาคุมประเภทอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรรับประทานทุกวันอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลา เพราะหากลืมรับประทานอาจทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่มีผลวิจัยถึงผลข้างเคียงต่อเนื่องในระยะยาว จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

Exeltis infografic Final REAL-01_resize1