ปัสสาวะบำบัด การรักษาและความเชื่อที่อาจเสี่ยงโรค

ปัสสาวะบำบัด คือ การรักษาหรือบำบัดโรคด้วยปัสสาวะ ทั้งด้วยวิธีการดื่มและทาตามร่างกาย บางคนอาจจะรู้แปลกและมีความรู้สึกทางลบเมื่อได้ยินการรักษาด้วยวิธีนี้ แต่ก็มีคนหลายกลุ่มที่นิยมใช้วิธีปัสสาวะบำบัดมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรค และบำรุงสุขภาพในชีวิตประจำวัน และคนเหล่านั้นก็ยืนยันในผลลัพธ์ที่อัศจรรย์ของปัสสาวะบำบัด อย่างไรก็ตาม ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีการยืนยันถึงประโยชน์ทางด้านการรักษาหรือบำรุงสุขภาพออกมาอย่างเป็นทางการ

ปัสสาวะบำบัดนั้นไม่ใช่การรักษารูปแบบใหม่หรือเพิ่งค้นพบไม่นานนี้ แต่เป็นศาสตร์การรักษาที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่ส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังมีหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ปัสสาวะบำบัดในการรักษาโรคบางโรค โดยจะพบมากในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้

ปัสสาวะ

ความเชื่อและสรรพคุณของปัสสาวะบำบัด

สรรพคุณของปัสสาวะบำบัดนั้นมีการอ้างอิงมาจากบันทึกโบราณ ซึ่งยังไม่มีกระบวนการหาข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น โดยการดื่มหรือทาผิวด้วยปัสสาวะเป็นประจำอาจช่วยบำบัดโรคและความผิดปกติ ดังนี้

 • ลดสิว
 • แก้คัดจมูก
 • รักษาแผล
 • ช่วยให้ฟันขาวขึ้น
 • ลดการติดเชื้อและการอักเสบ
 • แก้พิษจากแมงกะพรุน
 • รักษาโรคภูมิแพ้
 • รักษาโรคผิวหนัง
 • รักษาอาการชักในเด็ก
 • รักษาภาวะขาดน้ำ
 • รักษาโรคร้ายแรง อย่างโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

นอกจากนี้ ยังมีคำกล่าวอ้างถึงสรรพคุณจากครูสอนโยคะในประเทศอังกฤษที่นำปัสสาวะมาดื่มและทาอยู่เป็นประจำ โดยปัสสาวะบำบัดอาจช่วยลดอาการปวดเรื้อรัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และอาจช่วยล้างสารพิษบนผิวอีกด้วย

ความเสี่ยงของการทำปัสสาวะบำบัด

เนื่องจากในปัสสาวะนั้นมีส่วนประกอบจากสารมากมายที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย สารเหล่านั้นอาจเกิดมาจากกระบวนของร่างกายรวมถึงสารที่อยู่ในอาหารหรือสิ่งที่บริโภคเข้าไป ซึ่งการนำปัสสาวะมาดื่มหรือทาอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติ ดังนี้

 • การติดเชื้อ
  ตามอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายนั้นมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด โดยแบคทีเรียเหล่านั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเมื่ออยู่ในระบบหรืออวัยวะที่เหมาะสมกับเชื้อ แต่เมื่อร่างกายขับปัสสาวะออกมา น้ำปัสสาวะเหล่านั้นอาจชะล้างเอาเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในระบบขับถ่ายออกมาด้วย ซึ่งการนำมาดื่มหรือทาตามร่างกาย โดยเฉพาะผู้ที่มีผิวบอบบาง หรือมีแผลทั้งในและนอกร่างกายอาจเกิดการติดเชื้อจากแบคทีเรียเหล่านั้นได้ โดยความเชื่อเรื่องการนำปัสสาวะมารักษาโรคผิวหนัง รักษาแผล หรือนำมาแก้พิษแมงกะพรุนอาจทำส่งผลให้อาการทางผิวหนังเหล่านั้นรุนแรงขึ้น และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้
 • สารพิษในร่างกาย
  ระบบขับถ่ายนั้นมีหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะหรืออุจจาระ ซึ่งในปัสสาวะก็อาจมีสารพิษที่ร่างกายต้องการจะกำจัดปนออกมาด้วย ดังนั้น การดื่มน้ำปัสสาวะจึงอาจทำให้มีสารพิษสะสมในร่างกาย และเป็นอันตรายได้
 • การได้รับยาเกินขนาด
  การรับประทานยาที่ได้มาจากแพทย์หรือยาที่สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยานั้นได้ผ่านการคำนวณปริมาณของยาที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ โดยยาส่วนที่เหลือจากการดูดซึมก็จะถูกขับออกในรูปแบบของของเสีย ดังนั้น หากคุณกำลังรับประทานยาหรืออาหารเสริมอยู่ การทำปัสสาวะบำบัดอาจส่งผลให้ได้รับยาเกินขนาดและส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้

นอกจากนี้ ภาพการดื่มปัสสาวะเพื่อป้องกันการขาดน้ำที่หลายคนอาจเคยเห็นในภาพยนตร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำตามหากต้องประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เนื่องจากในปัสสาวะมีแร่ธาตุหลายอย่างที่อาจทำให้อาการขาดน้ำรุนแรงยิ่งขึ้น

แม้ว่าการดื่มปัสสาวะตนเองในผู้ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียที่เป็นอันตราย และยังคงมีผู้คนหลายกลุ่มที่เชื่อและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจจากการทำปัสสาวะบำบัด แต่จากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยังคงไม่พบประโยชน์ของปัสสาวะบำบัดและยังมีข้อกังขาทางการแพทย์อยู่ไม่น้อย ซึ่งหากมีความต้องการที่จะทำการรักษาด้วยวิธีนี้ควรไปปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงก่อนการบำบัด นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจช่วยรักษาโรคและสุขภาพโดยไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย อย่างการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือการนั่งสมาธิ