วิธีนับอายุครรภ์ นับอย่างไรให้แม่นยำ

การนับอายุครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าที่คุณแม่ต้องใส่ใจ เพราะการทราบอายุครรภ์จะช่วยให้คุณแม่คาดคะเนวันกำหนดคลอดได้ โดยปกติกำหนดคลอดจะอยู่ที่ 40 สัปดาห์ หรือประมาณ 280 วัน อีกทั้งอายุครรภ์สามารถบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ และช่วยให้แพทย์วางแผนการตรวจครรภ์ในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น

วิธีการนับอายุครรภ์ไม่ใช่เรื่องที่ยาก และทำได้ง่าย แต่ว่าที่คุณแม่จะต้องสามารถจำได้วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุดได้ จึงจะสามารถนับได้ด้วยตัวเอง มาดูกันว่าการนับอายุครรภ์ทำได้อย่างไรบ้าง

นับอายุครรภ์

วิธีนับอายุครรภ์ นับอย่างไรให้แม่นยำ

การนับอายุครรภ์จะต้องเริ่มนับตั้งแต่วันแรกของแรกประจำเดือนครั้งล่าสุด และมีหน่วยการนับเป็นวันและสัปดาห์ ส่วนที่มีการบอกอายุครรภ์เป็นเดือนนั้น ก็มาจากการนับสัปดาห์แล้วคำนวณเป็นเดือนนั่นเอง อายุครรภ์ยังสามารถระบุระยะการตั้งครรภ์ได้ โดยการตั้งครรภ์จะแบ่งออกเป็น 3 ไตรมาส ดังนี้

  • ไตรมาสที่ 1 สัปดาห์ที่ 1–สัปดาห์ที่ 13 (ประมาณเดือนที่ 0–เดือนที่ 3)
  • ไตรมาสที่ 2 สัปดาห์ที่ 14–สัปดาห์ที่ 27 (เดือนที่ 3–เดือนที่ 6)
  • ไตรมาสที่ 3 สัปดาห์ที่ 28–สัปดาห์ที่ 42 (เดือนที่ 6–เดือนที่ 9)

ไม่เพียงเท่านั้น หากต้องการทราบวันกำหนดคลอดแบบคร่าว ๆ ก็สามารถคำนวณได้ เช่นเดียวกับการคำนวณอายุครรภ์เช่นกัน โดยการคำนวณเพื่อหาวันกำหนดคลอดตามหลักกฎเนเกล (Naegele’s Rule) นั่นก็คือ นำวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด บวกหนึ่งปี ลบสามเดือน และบวกอีกเจ็ดวัน ก็จะได้วันกำหนดคลอดแบบคร่าว ๆ เช่น 

วันมีประจำเดือนวันแรก (ของครั้งล่าสุด) = 8 พฤษภาคม 2564

  • +1 ปี   = 8 พฤษภาคม 2565
  • -3 เดือน  = 8 กุมภาพันธ์ 2565
  • +7 วัน   = 15 กุมภาพันธ์ 2565

การคำนวณวันกำหนดคลอดแบบคาดคะเนข้างต้นจะสามารถใช้ได้กับว่าที่คุณแม่ที่มีประจำเดือนมาตรงเวลาเท่านั้น ในกรณีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือมาไม่ตรงกันในทุก ๆ เดือน แพทย์อาจคำนวณจากวันที่คุณแม่พอจะจำได้เป็นหลัก และใช้การอัลตราซาวด์ควบคู่กันไปเพื่อให้ใกล้เคียงกับอายุครรภ์จริงมากที่สุด

นอกจากนี้ มีวิธีอื่นในการนับอายุครรภ์ เช่น การใช้ปฏิทินคำนวณวันตกไข่และตั้งครรภ์ การตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูพัฒนาการของเด็กหรือการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของมารดา แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาอายุครรภ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้อายุครรภ์ที่แน่นอน หลังจากนั้นแพทย์จะใช้อายุครรภ์ที่ได้ มากำหนดตารางนัดพบแพทย์เพื่อติดตามสุขภาพของคุณแม่และพัฒนาการของเด็กต่อไป