ถามแพทย์

  • spasmodic dysphonia ต้องพบแพทย์แพทย์ด้านใดคะ

  •  Pim Pimjai
    สมาชิก
    ระยะหลังมีอาการพูดแล้วเสียงสั่น เสียงแหบ เหมือนต้องเค้น ไปอานมาเจอโรคนี้ที่อาการคล้ายคลึง จึงอยากไปปรึกษาคุณหมอ แต่ไม่แน่ใจว่าต้องเป็นคุณหมอหูคอจมูก หรือคุณหมอระบบประสาท หรือเป็นคุณหมอด่านใดคะ

    สวัสดีครับ คุณ Pim

    ควรไปหา แพทย์หู คอ จมูก ครับ อาจต้องฉีดยา Botox หรือให้ยาบางอย่างช่วย ถ้าจำเป็นต้องตรวจเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล่องเสียง  แพทย์จะส่งไปปรีกษา อายุรแพทย์ระบบประสาทเองครับ