ถามแพทย์

 • เคยใช้ท่อช่วยหายใจ ต่อมาไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือดและก้อนเลือด อยากถามว่าจะเป็นอะไรไหม

 •  Onanong Chaisawat
  สมาชิก
  คือก่อนหน้านี้เคยใช้ท่อช่วยหายใจมาก่อน หลังจากนั้นก็มีอาการไอเรื้อรังมาเดือนกว่า มาวันนี้ตอนแรกไอออกมามีเลือดปนเสมหะ อีกสักพักไอออกมาเป็นก้อนเลือด อยากถามว่าอะเป็นอะไรมั้ยค้ะ

  สวัสดีค่ะคุณ Onanong Chaisawat,

                      อาการไอเรื้อรังมาเดือนกว่า และมีเสมหะปนเลือดมา 1 วัน อาจเกิดจาก

                   1.หลอดลมอักเสบ ส่วนใหญ่จะมีอาการของไข้หวัดนำมาก่อน เช่น ไข้ จาม คัดจมูก มีน้ำมูก ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ และต่อเนื่องด้วยอาการไอมาก ไอบ่อย มักมีเสมหะร่วมด้วย อาจมีหอบเหนื่อย หายใจลำบากได้ อาการไอมักนานเป็นกว่า 1 สัปดาห์ และอาจนานเป็นเดือนได้ การไอที่มากและรุนแรง อาจทำให้เกิดเส้นเลือดฝอยในทางเดินหายใจฉีกขาด และมีเลือดออกมาเมื่อไอได้

                     2.ปอดบวม หรือปอดอักเสบจากการติดเชื้อ อาจมีอาการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนต้นมาก่อน หรือเชื้ออาจเข้าสู่ปอดโดยตรงเลยก็ได้ อาการมักจะมีไข้สูง ไอแห้งๆ ในระยะเริ่มแรก ต่อมาจะมีเสมหะมาก และอาจมีเลือดปนได้หากไอมากและรุนแรง นอกจากนี้จะมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น 

                     3.วัณโรคปอด จะมีอาการไอ มีเสมหะ มีเสมหะมีเลือดปน ร่วมกับอาการไข้เรื้อรัง เหงื่ออกกกลางคืน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

                     4.มะเร็งปอด อาการไอมักรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีเสมหะปนเลือด หรือไอเป็นเลือด เหนื่อยหอบ น้ำหนักลดชัดเจน

                     5.โรคปอดอักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น หลอดลมโป่งพอง โรคทางเดินปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD), โรคพังผืดในปอดชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาการไอจะเป็นลักษณะเรื้อรังนานเป็นเดือน มักมีเสมหะ ซึ่งอาจมีเลือดปนได้ หากไอแรงเช่นกัน นอกจากนี้จะมีอาการเหนื่อยร่วมด้วย

                   สำหรับการที่เคยใส่ท่อช่วยหายใจมาก่อน อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ อาจเป็นเหตุให้มีการติดเชื้อของหลอดลมหรือปอดตามมา เป็นต้น

                  อาการไอเรื้อรังที่คุณ Onanong Chaisawat เป็นนั้น ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ ส่วนการที่มีเลือดออกมาเป็นก้อน หากมีปริมาณไม่มาก ไม่ได้ถือว่าอันตราย แต่หากมีปริมาณมากกว่าครึ่งแก้วต่อการไอหนึ่งครั้ง หรือรวมทั้งวันแล้วเกิน 1 แก้ว ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะ