ถามแพทย์

 • สัปดาห์ก่อน มีไข้สูง ไอออกมามีเสมหะปนเลือดทุกครั้ง เป็นเพราะอะไร

 •  Pisut Yamplud
  สมาชิก
  ผมเคยมีอาการเส้นเลือดฝอยในคอแตก จนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมีไข้ขึ้นสูงแล้วไอออกมา มีเสลดปนเลือดมาทุกครั้งที่ไอ อยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรอครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pisut Yamplud,

                     อาการไอแล้วมีเสมหะปนเลือด อาจเกิดจาก

                    1. การไอที่มากและรุนแรง อาจทำให้เกิดเส้นเลือดฝอยในทางเดินหายใจฉีกขาด และมีเลือดออกมาเมื่อไอได้ โดยอาจเกิดจากมีการติดเชื้อทางเดินหายใจอยู่ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น หรือเป็นภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น

                    2.  วัณโรคปอด โดยจะมีอาการไอเรื้อรังนานเกิน 3 สัปดาห์ โดยเริ่มแรกมักเป็นการไอแห้ง ต่อมาจึงมีเสมหะ หรือมีเสมหะปนเลือด หรือไอเป็นเลือด ร่วมกับมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงชัดเจน เหงื่อออกกลางคืน มีไข้ เป็นต้น

                    3. ปอดบวม ฝีในปอด

                    4. โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis) แต่จะมีอาการแบบเรื้อรัง

                    5. มีลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดในปอด 

                    6. มีความผิดปกติของหลอดเลือดในปอด

                    7. มะเร็งปอด ซึ่งพบได้น้อยมากนคนอายุน่อย

                    8. โรคนอกปอด เช่น  เกร็ดเลือดต่ำ มีเกร็ดเลือดหรือโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดทำงานผิดปกติ หรืออาจเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

                    หากอาการเพิ่งเป็นมาเพียง 1 สัปดาห์ ร่วมกับมีไข้ ก็น่าจะเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม เป็นต้น และมีการไอที่แรง จึงทำให้มีเลือดปนออกมาได้ ทั้งนี้ หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และไม่ได้ออกทุกครั้งที่ไอ ก็อาจสังเกตอาการไปก่อน แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก เช่น ออกมาครั้งละครึ่งแก้วน้ำ ออกมาทุกครั้งที่ไอ มีอาการหน้ามืด เวียนหัว เป็นลมร่วมด้วย หรือมีไข้สูง หอบเหนื่อย ก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะ