ถามแพทย์

  • มีเลือดปนน้ำลายทุกเช้าอันตรายหรือไม่ เกิดจากอะไร

  •  Nueng Sanya
    สมาชิก

    ตามหัวข้อเลยครับเป็นเกือบทุกเช้าอันตรายไหมครับมีวิธีแก้ไหม

    สวัสดีครับ คุณ Nueng 

            อาการมีเลือดออกโดยที่ไม่มีปัจจัยกระตุ้นอะไร ถือเป็นความผิดปกติของร่างกายครับ โดยอาการเลือดปนน้ำลายนั้น อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่นภาวะเลือดออกง่าย ภาวะกรดไหลย้อนที่รุนแรง หรือวัณโรคปอดเป็นต้น อย่างไรก็ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุครับ