ถามแพทย์

 • ไอทั้งคืน มีเสมหะในคอ นอนไม่หลับ เป็นอาการของโรคอะไร

 • ไอตลอดเวลาเหมือนมีเสมหะข้นเหนียวใส เป็นวุ้นๆ แต่เหนียวมากในคอ ต้องพยายามไอให้ออก ถ้าไม่ออกก็จะไอเป็น ชมๆ เลย อื้ออ้าๆ ทั้งวันจนไม่เป็นการทำงาน หลาวคืนจะอาการหนัก ไอจนนอนไม่ได้ ตื่นเช้ามาเพลียตลอด แบบนี้ อาการของโรคอะไรคับ

  สวัสดีครับ คุณ สาโรช สันต์วรนารถ

   อาการไอ เกิดจากการที่ส่วนคอหอย หรือระบบทางเดินหายใจระคายเคือง จึงสร้างเสมหะออกมาดักจับเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกครับ ซึ่งในกรณี สาเหตุที่พบบ่อยนั้นได้แก่

  1. หลอดลมอักเสบ

  2. หอบหืด

  3. ปอดอักเสบ หรือ ปอดบวม

  4. วัณโรค

  5. ผลจากการสูบบุหรี่

  6. โรคอื่นๆ เช่น โรคซาคอยโดซิส

  หากไอมากจนรบกวนการนอน หรือ ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดโดยเฉพาะครับ เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติม (เช่น เอกซเรย์ปอด) เพื่อหาสาเหตุของการไอต่อไปครับ