ถามแพทย์

  • ไวรัสโคโรน่าสามารถติดมากับสิ่งของที่สั่งจากจีนได้ไหม

  •  Teh Nakharin
    สมาชิก
    ไวรัสโคโรน่าสามารถติดมากับสิ่งของที่สั่งจากจีนได้ไหมคับ

    สวัสดีค่ะ คุณ Teh Nakharin,

                         การติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนานั้น จะติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือหายใจรดกัน ซึ่งเป็นการนำเชื้อที่อยู่ในละอองฝอยขนาดเล็กเข้าสู่ปอดโดยตรง หรือการนำมือไปสัมผัสกับเสมหะ น้ำมูก แล้วมาขยี้ตา ขยี้จมูก ส่วนการติดเชื้อทางอื่นๆ นั้นๆ ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อเชื้อไวรัส ออกจากร่างกายคนแล้ว ก็จะตายภายในเวลาไม่นาน ดังนั้น การสัมผัสกับสิ่งของที่สั่งมาจากประเทศจีน ซึ่งใช้เวลาหลายวัน ก็ย่อมไม่มีเชื้ออยู่กับสิ่งของเหล่านั้นค่ะ จึงไม่ได้ทำให้ติดต่อได้