ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเมื่อ 25/11/64 แต่ยังไม่ได้รับเข็ม 2 ต่อ ควรทำอย่างไร

 •  Mind Mint
  สมาชิก
  แฟนฉีดวัคซีนเข็มแรกไฟเซอร์เมื่อ 25/11/64 เขาไม่ได้ฉีดเข็ม 2 จนถึงปัจจุบันสามารถไปฉีดที่ไหนได้บ้างหรือทำยังไงได้บ้าง
  Mind Mint  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Mind Mint

  การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้นมีความสำคัญ โดยการฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของอาการหรือการเกิดภาวะแทรกซ้อนหากเกิดการติดเชื้อขึ้น

  โดยควรไปรับวัคซีนให้ครบอย่างน้อย 2 เข็ม ถ้าเป็นการรับเข็มไฟเซอร์มาตั้งแต่เดือน พย คือประมาณ 6 เดือนมาแล้ว ตอนนี้ก็ควรไปรับเข็มที่ 2 ได้แล้ว(ปกติแล้ววัคซีนชนิดนี้แนะนำรับห่างกันประมาณ 21-28 วัน) ซึ่งแม้จะเลยเวลาที่ควรจะฉีดเข็ม2 มาหลายเดือนแล้ว แนะนำการกลับไปรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ให้เร็วที่สุดเมื่อสามารถทำได้ ควรไปติดต่อกับสถานพยาบาลที่เคยรับวัคซีนครั้งก่อนมาและแจ้งว่าหลุดนัดการฉีดเข็ม 2 ไป เพื่อจะได้มีการจัดหาหรือส่งไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ครบค่ะ