ถามแพทย์

  • ไม่ทราบกรุปเลือด

  •  Yuki11
    สมาชิก
    ถ้าไม่ทราบกรุปเลือด สามารถไปตรวจก่อนบริจาคเลือดได้ไหมค่ะ

     สวัสดีค่ะ คุณ Yuki11

    จากที่สอบถาม คุณ Yuki11  สามารถไปสถานที่ที่รับบริจาคเลือดเพื่อขอติดต่อบริจาคเลือดได้ค่ะ โดยก่อนจะบริจาคเลือด จะมีการตรวจสุขภาพ รวมถึงตรวจหมู่เลือด และโรคติดต่อต่างๆ ให้แก่ผู้ที่บริจาคนะคะ