ถามแพทย์

 • เป็นต่อมทอนซัลอักเสบ สามารถกินนมอุ่นได้ไหม

 • เจ็บคอมาก ไปตรวจพบว่าเป็นทอนซัลอักเสบมาก อยากทราบว่าถ้าเป็นทอนซิลอักเสบมาก สามารถกินนมอุ่นๆได้ไหม
  สมคิด ใหม่ชุ่ม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ สมคิด ใหม่ชุ่ม

  ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบเป็นภาวะที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต่อมทอนซิล จะทำให้เห็นต่อมทอนซิลเห็นเป็นหนอง มักมีอาการเจ็บที่คอ ไอ กลืนลำบาก มีไข้สูงร่วมมาด้วย

  การรักษาคือการรับประทานยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ไอ และยารักษาตามอาการอื่นๆ โดยสามารถรับประทานอาหารได้ทุกอย่างไม่มีข้อห้าม เน้นอาหารอ่อนๆ ที่ไม่ต้องเคี้ยวมาก นมอุ่นๆสามาถดื่มได้ค่ะ

  ควรรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง และกลับไปติดตามอาการตามนัด หากอาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เจ็บคอ มีไข้สูง กินยาแล้วไม่ทุเลา ให้กลับไปพบแพทย์