ถามแพทย์

 • ผลเลือดไทรอยด์ปกติไหม

 •  Bee Phatharavadee
  สมาชิก
  อยากทราบว่าค่า Tg ไทรอยด์ อยู่ที่ 0.80 อันตรายมั้ยคะ ค่าที่ดีต้องอยู่ที่เท่าไร
  Bee Phatharavadee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Bee Phatharavadee

  การตรวจดูค่าไทรอยด์นั้นจะมีตัวเลขอยู่หลายค่า ซึ่งจากข้อมูลที่ให้มาไม่เพียงพอที่จะแปลผลได้ว่าเป็นโรคไทรอยด์ชนิดใดแบบใด และไม่มีค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการมาด้วย

  จึงควรสอบถามผลเลือดจากแพทย์โดยตรง โดยแพทย์มีหน้าที่แปลผลเลือดให้ผู้ป่วยเข้าใจอยู่แล้ว สามารถสอบถามได้เลยค่ะ