ถามแพทย์

 • คนเป็นไทรอยด์กินอะไรได้บ้าง แล้วกินอะไรไม่ได้

 •  A'Ae Tom Wannisa
  สมาชิก
  คนเป็นไทรอยด์กินอะไรได้บ้างค่ะ แล้วกินอะไรไม่ได้ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ A'Ae Tom Wannisa

  คนไข้ที่มีโรคไทรอยด์ ไม่ได้มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารใดๆนะคะ

  หากเป็นโรคฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ ตัวยาที่ได้มา แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1ชั่วโมงนะคะ ซึ่งควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ยาที่รับประทานดูดซึมได้ดีค่ะ

  หากเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ อาหารไม่ได้ส่งผลต่อตัวโรคเช่นกัน แต่การสูบบุหรี่ จะทำให้ตัวโรคควบคุมได้ยาก ดังนั้นแพทย์จะแนะนำให้ลดและเลิกบุหรี่นะคะ

  นอกจากนี้ แนะนำให้รับประทานยาสม่ำเสมอ และติดตามการรักษาตามที่แพทย์ที่ดูแลนัดนะคะ