ถามแพทย์

  • เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์บี แล้วหมอให้ยาต้านไวรัสมากิน ตอนนี้ได้กินยาหมดประมาณสองวัน ต้องกลับไปหาหมอไหม

  •  jawam
    สมาชิก

    คือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์บี แล้วหมอให้ยาต้านไวรัสมากิน ตอนนี้ได้กินยาหมดประมาณสองวันแล้วค่ะ  แล้วตัวเราต้องกลับไปหาหมอที่โรงบาลอีกรอบไหมคะ

    คุณ Jawam

    ไข้หวัดสายพันธุ์บี มักเป็นสายพันธุ์ที่ ระบาดตามฤดูกาลเสียส่วนใหญ่  ความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ A   อาการเป็นน้อยกว่า  อาการจะดีขึ้นใน 1-4 วัน  ไม่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่น ปอดบวม   แต่อาการอาจอยู่ได้ถึง 14 วันได้  ขึ้นกับภุมิต้านทานของแต่ละคน แต่ละช่วงอายุ   ถ้าคุณทานยาหมดแล้ว อาการไข้หวัดดีขึ้นแล้วไม่มีอาการอื่นๆหลงเหลืออยู่เช่น ไอเรื้อรัง ก็ไม่จำเป็นต้องกลับไปพบแพทย์ก็ได้ครับ  แต่ถ้ามีโรคแทรกซ้อนก็ควรกลับไปพบครับ