ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาเมื่อลูกอายุ 7 เดือน ประจำเดือนมาเกือบทั้งเดือน 7 วันหาย ก็มาอีก เป็นเพราะอะไร อยู่ในช่วงให้นมบุตรด้วย

 •  Sunanta_23
  สมาชิก
  ขอสอบถามค่ะให้นมบุตรอยู่ประจำเดือนมาตอนลูกได้ 7 เดือน 2เดือนหลังเมนมาเกือบทั้งเดือน7 วันหายแล้วก็เป็นอีกเป็นเพราะอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sunanta_23,

                     การที่มีเลือดออกนานเกือบทั้งเดือน ถือเป็นอาการเลือดออกผิดปกติจาก

                     1. มีการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้น ซึ่งหากหลังคลอด ได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ค่ะ

                     2. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     3. มีโรคที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                     4. มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น    

                    หากหลังคลอด ยังไม่ได้เริ่มคุมกำเนิด และได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ หากตรวจพบ ก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว แต่หากได้คุมกำเนิดไปแล้ว การที่มีเลือดออก ก็อาจเป็นผลจากฮอร์โมนของการคุมกำเนิดที่ใช้ค่ะ อย่างไรก็ตาม แม้จะใช้หรือไม่ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดก็ตาม หากเลือดออกนานติดต่อกันเป็นเดือน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาให้เลือดหยุดไหลค่ะ ไม่ควรปล่อยไว้ เพราะอาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจางตามมาได้ค่ะ