ถามแพทย์

 • กระดูกแล้วใส่แท่งหล็กดามไว้ ถ้ากระดูกติดแล้วจะต้องเอาแท่งเหล็กออกไหม

 •  Jeep2
  สมาชิก
  ถ้าเราใส่แท่งเหล็กเข้าไปในกระดูกต้นขาแล้วเราต้องเอาแท่งเหล็กออกไหมถ้ากระดูกติด...สาเหตุที่ใส่แท่งเหล็กเพราะแผ่นเหล็กที่ใส่หักและกระดูกไม่ติด

  คุณ Jeep2

  ปกติการใส่แท่งเหล็ก เข้าไปในกระดูกต้นขา (Intramedullary nail  internal fixation)  ใส่เมื่อ มีกระดูกหักแบบหักด้าม  เหล็กที่ดามก่อนหน้านั้นหัก  เพราะจะได้ความแข็งแรงกว่า  กระดูกไม่ติด กระดูกหักเป็นชิ้นเป็นเกลียว  เมื่อใส่แล้วถ้าไม่มีข้อบ่งชี้แพทย์จะไม่เอาออกครับ หรือ อาจพิจารณาเอาออกเมื่อ 1-2 ปี ถ้าผู้ป่วยมีการรบกวนผิวหนังของแท่งเหล็ก  มีการติดเชื้อ  เหล็กหัก  เหล็กเขยื้อนจนทะลุผิวหนังตะโพก

  ควรปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัดจะได้ข้อมูลรายละเอียดมากกว่าครับ