ถามแพทย์

 • ฝังยาคุม มีเลือดออกต่อเนื่อง ได้ยา conjugate estrogen มาทาน จะทำให้ท้องไหม

 •  noinha
  สมาชิก
  ฝังยาคุมแบบ3ปี ค่ะ แล้วมีเลือดออกต่อเนื่อง เลยได้รับยาconjugate estrogenมาทาน หลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์โดยการหลังใน มีโอกาสที่จะท้องไหมคะ แล้วการที่ใช้ยาconjugate estrogenขณะฝังเข็ม มีโอกาสที่ไข่จะตกไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ noinha,

                          ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรืออาจทำให้มีเลือดประจำเดือนมาบ่อย เลือดออกติดต่อกันนานกว่าปกติได้ ซึ่งหากเกิดเลือดออกขึ้นบ่อยๆ แพทย์ก็จะให้ยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมมาทาน เพื่อให้เลือดหยุดไหล ป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางตามมา ซึ่งยา conjugate estrogen ที่ได้รับมาทานนั้น ก็จะช่วยให้เลือดหยุดไหลได้ และไม่ได้มีผลไปลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด ไม่ได้ไปทำให้โอกาสในการตกไข่เพิ่มมากขึ้นค่ะ

                          และเมื่อเลือดหยุดไหลแล้ว ก็ควรหยุดทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการทานฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อเนื่องนานๆ ค่ะ