ถามแพทย์

 • โรคไขมันสูงในเลือดสูง แสดงอาการอย่างไร

 •  Muwaan
  สมาชิก
  แสดงอาการอย่างไรคะ
  Muwaan  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Muwaan

  ตัวโรคไขมันในเลือดสูงเองนั้นไม่ได้แสดงอาการใดๆ แต่การที่มีภาวะที่ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้นนานๆ อาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก แ่ละมาด้วยอาการของโรคนั้นๆได้เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ทำให้เจ็บแน่นอก หลอดเลือดสมองตีบหรือแตกทำให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ไป จึงควรควบคุมโรคไขมันในเลือดสูงไว้ให้ดีค่ะ

  อ่านเพิ่มเติม

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87