ถามแพทย์

 • การรักษาอีสุกอีใส

 •  JamesChana Kon Panyadoo
  สมาชิก
  หมอคับพอดี คนในบ้านผมเกิดเป็นโรคอีสุกอีใสขึ้นมา จะมีวิธีรักษาได้ยังไงได้บ้างคับ ช่วยบอกทีคับ

  สวัสดีค่ะ 

  การดูแลรักษาโรคอีสุกอีใส เป็นการรักษาตามอาการค่ะ เพื่อช่วยบรรเทาอาการของโรคให้ดีขึ้น หากมีไข้ก็จะรับประทานยาลดไข้ เช่น ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เพื่อช่วยบรรเทาความไม่สบายตัวจากอาการไข้ ส่วนอาการคันบริเวณผิวหนังจากผื่นหรือตุ่มนูนตามร่างกายอาจรับประทานยาแก้แพ้ (Antihistamine) ร่วมกับใช้ยาทาภายนอก เช่น คาลาไมน์ โลชั่น (Calamine Lotion) เพื่อลดอาการคันค่ะ และควรหลีกเลี่ยงการแกะเกาตุ่มน้ำใสตามลำตัว

  ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจต้องใช้ยาในกลุ่มต้านไวรัส เช่น ยาอะไซโคลเวียร์ (Acyclovir) เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับอาการ ความรุนแรง และตามดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลค่ะ

  โดยปกติโรคอีสุกอีใสสามารถหายได้เองค่ะ และไม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยอาการจะดีขึ้นเมื่อมีไข้ลดลงและตุ่มนำ้ใสตกสะเก็ดค่ะ  อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้อื่นซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้ง่ายค่ะ  จึงแนะนำให้อยู่บ้านจนกระทั่งตุ่มสุดท้ายตกสะเก็ดค่ะจึงจะไม่ติดต่อไปสู่คนอื่น โดยเฉลี่ยมักใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะ ทั้งนี้อาการแต่ละคนอาจมากน้อยต่างกันรวมถึงอาจดีขึ้นเร็วหรือช้าต่างกันได้ค่ะ ระหว่างนี้จึงควรพักผ่อน รับประทานอาหารที่มีประโยขน์และรับประทานยาตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลค่ะอาจจะช่วยให้อาการดีขึ้นค่ะ

  ขอให้อาการของคนที่บ้านหายไวไวนะคะ

  อ่านเรื่องอีสุกอีใสเพิ่มเติม อีสุกอีใส