ถามแพทย์

 • เป็นหนองในประมาณ 10 ครั้ง กังวลว่าจะได้รับเชื้อ HIV จะมีโอกาสได้รับเชื้อไหม

 •  Kang1234
  สมาชิก
  เป็นหนองในประมาณ10ครั้ง กังวลว่าจะได้รับเชื้อHiv แต่หมอบางท่านบอกว่าโรคหนองในกับเชื้อHiv เชื้อคนละตัวกัน ไม่ทราบว่าจะมีโอกาศได้รับเชื้อไหม?

  สวัสดีค่ะ คุณ Kang1234,

                       โรคหนองในแท้ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ Neisseria gonorrhoeae โดยจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งทางช่องคลอดหรือทวารหนัก สำหรับโรคหนองในเทียม เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน เกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด ที่พบบ่อยคือ Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum เป็นต้น 

                       สำหรับโรคเอดส์ เกิดจากการติดเชื้อ Human immunodeficiency virus (HIV) ซึ่งจะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก นอกจากนี้ ก็จพบติดจากการสัมผัสเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัยในผู้เสพยาเสพติด การติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ เป็นต้น

                       ดังนั้น เชื้อโรคหนองในแท้ หนองในเทียม และเอดส์ เกิดจากการติดเชื้อคนละชนิดกันค่ะ เพียงแต่โรคทั้ง 3 จะพบติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก ดังนั้น หากมีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ ก็ย่อมมีโอกาสติดโรคทั้ง 3 ได้ รวมถึงโรคอื่นๆ อีก เช่น ซิฟิลิส เริม แผลริมอ่อน หูดหงอนไก่ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นต้น