ถามแพทย์

 • เป็นโรคท้าวแสนปม จะสามารถเรียนต่อในคณะสายสุขภาพได้ไหม

 •  Dawdin
  สมาชิก
  หนูอยากทราบว่า พอดีหนูเป็นโรคท้าวแสนปม หนูจะสามารถเรียนต่อในคณะสายสุขภาพ ได้รึป่าวคะ

  คุณ Dawdin

  โรคเท้าแสนปม เกิดจากเนื้อเยื่อปลอกประสาทมีอาการแบ่งตัวอย่างมาก  จนเป็นปุ่มๆ ปมๆ ตามเส้นประสาทที่ไปถึง  ที่เรียกว่า Neurofibromatosis  เป็นเนื้องอกที่เกิดจากกรรมพันธุ์   เป็นเนื้องอกที่ไม่แพร่กระจาย แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนเนื้อร้ายแบบมะเร็งได้   สามารถทำลายกระดูกและลูกตาได้

  ถ้าคุณ เป็นไม่มาก สายตาไม่เสีย เป็นแค่ปุ่มปมอย่างเดียว ก็ขึ้นกับคณะกรรมการคัดเลือกตอนสอบเข้า และแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้ว่า จะเห็นว่าเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  ไม่พิการ หรือ จิตใจไม่สมประกอบ ทุพพลภาพ หรือ การประกอบอาชีพได้ไหม    ซึ่งสมมติว่า คณะกรรมการคัดเลือกให้ผ่าน  สายสุขภาพที่แนะนำ คือสายที่ไม่ต้องพบปะผู้ป่วยมากนัก ได้แก่ 1 นักเทคนิกการแพทย์ ทำงานในห้องแลป   อาจพบตอนเจาะเลือดบ้าง 2. นักรังสีเทคนิก  พอจะทำได้บ้าง 3. เวชสถิติ Coder ทำงานในห้องคอมฯ อย่างเดียวไม่ต้องเจอ คนไข้ 4.เภสัชกร คลังยา  และห้องค้นคว้า ทดลอง  5. เจ้าหน้าที่ IT  ดูแลระบบสารสนเทศใน รพ รวมทั้ง Hospital information system  การทำslide การเตรียม Hardware software เพื่อการตรวจรักษาผู้ป่วย  การเก็บและรักษาข้อมูล  6. วิศกรด้านการแพทย์  ออกแบบกายอุปกรณ์  การซ่อมและดูแลเครื่องมือแพทย์ การทำ PM ประจำวัน ประจำปี  การ calibration เครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา 

  กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่อง ท้าวแสนปม   ได้ที่นี่ครับ