ถามแพทย์

 • มีความวิตกกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร

 •  Yuwadee Ouaichai
  สมาชิก
  มีความวิตกกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร

   สวัสดีคะคุณ Yuwadee Ouaichai

  ความวิตกกังวล อาจจะเกิดเนื่องมาจาก ความที่ไม่แน่ใจ หรือ ความหวัง อะไรไว้ แล้วอาจจะไม่เป็นดังที่หวังได้ค่ะ ทำให้เกิดความกังวล หรือ คาดหวังอะไรมากเกินไปนะค่ะ 

  โรควิตกกังวล

  ภาวะวิตกกังวลทั่วไป

  ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดอาจจะต้องพยายามหาสาเหตุก่อนนะค่ะ เช่น อะไรเป็นปัญหาให้สาเหตุให้มีความคิด กังวล ในสิ่งที่ยังไม่เกิด 

  เช่น การทำงาน อาจจะเกิดจากการไม่มีข้อมูลหรือไม่มีความรู้เพียงพอทำให้กังวล เป็นต้น ต้องพยายามหาสาเหตุก่อนค่ะ

  การทำกลุ่มบำบัดอาจจะเป็นการแก้ปัญหาให้ได้คะ