ถามแพทย์

 • โดนกระต่ายกัด ต้องฉีดวัคซีนไหม เคยฉีดวัคซีน / บาดทะยัก ตอนปี 60

 •  Poon Ch
  สมาชิก
  โดนกระต่ายกัด ต้องฉีดวัคซีนไหมคะ เคยฉีดวัคซีน / บาดทะยัก ตอนปี 60

  สวัสดีค่ะ คุณ Poon Ch,

                        หากในสมัยเป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดอายุ (ในเด็กเล็กจะเป็นวัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยักและอื่นๆ ) และได้เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นไปล่าสุดเมื่อปี 2560 ปีก่อน เมื่อเกิดบาดแผลจากการโดนกระต่ายกัดในครั้งนี้ ก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกันยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ 

                         แต่หากในสมัยเป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก ไม่มีประวัติการได้วัคซีนที่ชัดเจน และการฉีดวัคซีนไปเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่ได้ฉีดครบ 3 เข็ม เมื่อเกิดบาดแผลในครั้งนี้ ก็ควรไปฉีดวัคซีนค่ะ โดยควรฉีดให้ครบ 3 เข็มตามกำหนดนัด 

                         นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตวเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ดังนั้น อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ด้วย ซึ่งหากเคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สมาแล้วเมื่อปี 2560 ในครั้งนี้ ก็ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 2 เข็มก็เพียงพอค่ะ

                        และอย่าลืมดูแลทำความสะอาดบาดแผลและใส่ยาฆ่าเชื้อด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยค่ะ