ถามแพทย์

 • แฟนเหมือนถูๆที่อวัยวะเพศของเรา เราเป็นประจำเดือนครบวันที่7พอดี ใส่เสื้อผ้าอยู่ครบจะท้องมั้ย

 •  Buachompho
  สมาชิก
  แฟนเหมือนถูๆที่อวัยวะเพศของเราแต่เราทั้งสองใส่เสื้อผ้าอยู่ครบเลยค่ะ เราเองใส่ผ้าอนามัยอยู่ด้วยและเป็นประจำเดือนวันที่7 วันสุดท้าย แบบนี้จะท้องมั้ยคะ มีโอกาสจะท้องมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Buachompho,

                        การใช้อวัยวะเพศถูกันภายนอก ไม่ได้มีการสอดใส่ในช่องคลอด และยังใส่กางเกงอยู่ทั้ง 2 ฝ่าย โอกาสที่จะตั้งครรภ์นั้นถือว่าไม่มีค่ะ

                       นอกจากนี้ แม้จะมีการสอดใส่อวัยวะเพศ หากเป็นวันที่ 7 ของการมีประจำเดือนมา ก็ยังถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ถือว่ามีน้อยมากค่ะ