ถามแพทย์

 • ใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น1 ขีด และ 2 ขีดแบบจางมากๆ แบบนี้มีโอกาสท้องไหม

 •  Gig Rakwong
  สมาชิก
  ปจด.ล่าสุด7สิงหา ตอนนี้สิ้นเดือนกันยาแล้วยังไม่มาเลยค่ะ ตรวจครรภ์ ครั้งแรก1สัปดาห์ 1ขีด ครั้งที่2 2สัปดาห์1ขีด ครั้งที่3 18วัน 1ขีดภายใน15 หลังจากนั้นวางทิ้งไว้ หลายชั่วโมงขีดที่2ขึ้นจางมากๆๆๆ มีคนบอกว่าจางแค่ไหนก็ท้องถ้าขึ้นขีดที่2 ล่าสุด ตรวจล่าสุดวันนี้ ก็1ขีด อ่านค่า15นาที แบบนี้ท้องไหม ช่วง ปจด.ไม่มามีตกขาวเยอะบ้างน้อยบ้างบางวัน บางวันก็เหมือนไข่ขาว บางวันก็ขุ่นๆออกเหลือง ก่อนหน้านี้มีออกเป็นก้อนเหมือนเลือด แต่แค่นิดเดียว เพราะอะไร เครียดมาก
  Gig Rakwong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Gig Rakwong

  ชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะ อาศัยหลักการวัดระดับฮอร์โมนที่สร้างจากรกซึ่งสามารถตรวจได้จากในปัสสาวะ ในเลือด โดยหากมีระดับฮอร์โมนเกินค่าที่กำหนดจะมีการทำปฏิกิริยาที่แผ่นตรวจ ทำให้ขึ้นแถบเป็นสีชมพูขึ้น และอีกแถบนึงซึ่งเป็นแถบควบคุมจะต้องขึ้นด้วย จึงจะอ่านผลได้ ดังนั้นจะให้ผลบวกก็ต่อเมื่อชุดตรวจขึ้นเป็น 2 ขีดเข้มเท่านั้น 

  โดยปกติชุดตรวจจะให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิ หรือประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังการมีเพศสัมพันธ์ หรือถ้าตรวจจากเลือดอาจจะเร็วกว่านั้นได้เล็กน้อย โดยควรอ่านผลภายในช่วงเวลาที่ชุดตรวจกำหนดเท่านั้น ถ้าเลยเวลาจากนั้นไม่ควรอ่านอีก

  หากไม่แน่ใจผล ควรไปยืนยันอีกครั้งที่รพ. และหากไม่ได้ตั้งครรภ์จริง ก็ควระพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาเช่นความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ร่วมไปด้วย