ถามแพทย์

 • ทำเเท้ง มีลิ่มเลือดออกมาเป็นก้อน ผ่านไป 1 คืน ไม่มีตัวเด็กออกมา แท้งหรือยัง

 •  Thitima Mikchaidi
  สมาชิก
  ทำเเท้ง มีลิ่มเลือดออกมา เหมือนตับ ผ่านไป1คืนไม่มีตัวเด็กออกเลย แท้งหรือยัง

  สวัสดีค่ะ คุณ Thitima Mikchaidi,

                       หากได้ทำแท้ง และเห็นแค่เลือดออกมา ยังไม่มีส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายไส้ปลาหรือพุงปลาหลุดออกมา แสดงว่าตัวอ่อนทารกน่าจะยังคงอยู่ และยังไม่เกิดการแท้งสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ ก็ยังอาจไม่เห็นส่วนที่คล้ายพุงปลาก็ได้

                        การจะทราบว่าแท้งสมบูรณ์หรือไม่ ก็ต้องรอดูอาการ หรืออัลตราซาวด์ดู หากเลือดยังคงออกมาเรื่อยๆ ติดต่อกันหลายวัน แสดงว่ายังอาจแท้งไม่ครบ หรือหากเลือดหยุดไหลไปแล้ว อาจแท้งครบ หรือไม่เกิดการแท้งเลยก็ได้  ดังนั้น แนะนำควรพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อตรวจประเมินว่าแท้งครบหรือยังค่ะ ไม่ควรดูแลด้วยตัวเองต่อ เพราะหากยังแท้งไม่ครบ อาจเกิดการติดเชื้อตามมา ส่งผลให้เกิดอันตรายได้ค่ะ