ถามแพทย์

 • เพิ่งแท้งบุตรไป ไม่ได้ขูดมดลูก มีอาการปวดหน่วงท้องทางซ้าย เกิดจากสาเหตุอะไร ต้องทำอย่างไร

 • สวัสดีค่ะ หนูเพิ่งแท้งบุตรไป ไปหาหมอแล้ว ตรวจแล้ว ไม่ได้ขูดมดลูกค่ะ แต่หนูมีอาการปวดหน่วงทองทางซ้ายค่ะ เกิดจากสาเหตุอะไร แล้วควรดูแลตัวเองยังไง แล้วสามารถซื้อยาอะไรในร้านขายยามาทานได้ไหมคะ
  ภัทราพร ทานอก  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ภัทราพร ทานอก

  การแท้งครบคืออาการที่ตัวอ่อน เยื่อบุตัวอ่อนหลุดออกมาจากมดลูกโดยสมบูรณ์ไม่มีการค้างอยู่ในมดลูก วินิจฉัยจากอาการที่เลือดหยุดไหลสนิท ตรวจภายในพบปากมดลูกปิด อัลตราซาวน์หน้าท้องไม่พบตัวอ่อนหรือเนื้อเยื่อค้างอยู่ในมดลูก ถ้าเป็นการแท้งครบไปแล้ว ไม่ต้องขูดมดลูก

  โดยหลังการแท้งอาจมีเลือดออกจากช่องคลอดกระปริดกระปรอย และปวดหน่วงท้องน้อย ได้ในประมาณ 1-2 สัปดาห์แรก ประจำเดือนอาจมาหลังการแท้งได้ในอีกประมาณ 1-2 เดือน 

  แต่หากปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเลือดเริ่มออกมากผิดปกติ อาจจะยังมีตัวอ่อนค้างอยู่หรือมีการติดเชื้อในมดลูก ควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม