ถามแพทย์

 • หลังแท้งมีเลือดออกมา แพทย์แจ้งว่าไม่ต้องขูดมดลูก อยากทราบว่าแท้งครบแล้วหรือไม่

 •  Ya Suroyya Daengsaeng
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราได้แท้งและมีเลือดออกมา หมอบอกว่าไม่ต้องขูดมดลูก เพราะถุงตั้งครรภ์อยุ่ตำแหน่งปากมดลูก อีก 1-2 ก็หลุดเองตามธรรมชาติ อยากทราบว่า. มันมีเนื้อเยื่อหลุดออกมา อะนนี้คือแท้งครบหรือยังค่ะ
  Ya Suroyya Daengsaeng  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Ya Suroyya Daengsaeng

  การแท้งครบเป็นการที่ตัวอ่อนและเยื่อบุตัวอ่อนหลุดออกมาจากมดลูกโดยสมบูรณ์ไม่มีการค้างอยู่ในมดลูก สามารถวินิจฉัยจากการที่เลือดหยุดไหลสนิท แพทย์ตรวจภายในพบปากมดลูกปิด แพทย์อัลตราซาวน์หน้าท้องไม่พบตัวอ่อนหรือเนื้อเยื่อค้างอยู่ในมดลูก ถ้าแท้งครบคือไม่มีความจำเป็นต้องขูดมดลูก

  ดังนั้นจากที่แพทย์กล่าวมา จากการตรวจร่างกายอาจพบว่าตัวอ่อนหลุดออกมาหมดแล้ว ปากมดลูกปิดแล้ว น่าจะเป็นการแท้งครบ

  แนะนำสังเกตเรื่องเลือดออกผิดปกติต่อไป หากหลังการแท้ง ยังมีเลือดออกผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เลือดออกเป็นลิ่มๆ หรือมีปวดท้องน้อยร่วมด้วย ให้รีบกลับไปพบแพทย์